Hemşirelik Dernekleri

Türk Hemşireler Derneği

1933 yılında, gönüllü hemşireler tarafından İstanbul’da  kurulan  “Türk Hastabakıcılar Cemiyeti”  adlı cemiyet, Cumhuriyet ile birlikte hemşirelikte yaşanan gelişmeler ve örgün olarak hemşirelik eğitimi almış hemşirelerin çabaları ile 3 Temmuz 1943 tarihinde  yeniden düzenlenerek Türk Hemşireler Derneği  adını almıştır. “Türk Hemşireler Derneği  İdare Heyeti” oluşturulmuş ve Esma DENİZ Türk Hemşireler Derneği’nin ilk başkanı seçilmiştir. Türk hemşireler derneğinin bugün ki başkanı Çiğdem ÖZDEMİR’dir.

3 Haziran 1949 tarihinde Türk Hemşireler Derneği,  Uluslararası Hemşireler Konseyine (ICN- International Council of Nurses) üye olmuştur.

Türk hemşireler derneğinin genel merkezi Ankara ile birlikte  Mersin , Antalya  , Edirne, Bursa, Gaziantep, Malatya, Ordu, Samsun, Zonguldak, İzmir, Eskişehir ,İstanbul, Uşak, Erzurum, Isparta ,Karaman ve Konya olmak üzere toplam  18 ilde Şubesi vardır.

Türk Hemşireler Derneğinin Amacı Nedir?

Türk hemşireler derneğinin amacı;  tüzüğün 3. Maddesinde belirtilmiştir ve şu şekildedir:

Tüzük Madde-3:

Yaşamın temel amacının üretmek olduğu ve bu nedenle üretmeye el verecek optimal düzeyde bir fiziksel, ruhsal, ve sosyal alt yapının gerekli olduğu temel ilkesini benimseyen ve bu ilkeden hareketle sağlığın korunması ve geliştirilmesi ve hastalanan bireyin sağlığına kavuşturulması için hizmet verilen tüm ortamlarda hemşirelik bakımı verilmesini sağlayan bir meslek grubunun kamu yararına bir kuruluşu olan Türk Hemşireler Derneği’nin amacı;

Hemşirelik mesleğinin toplum yararına üst düzeyde nitelikli ve güvenilir hizmet verecek özerk bir sağlık mesleği olması için çalışmaktır.

Türk Hemşireler Derneği Hangi Alanlarda Faaliyet Gösterir?

Türk hemşiler derneğinin çalışma konuları, çalışma biçimleri ve faaliyet alanları tüzüğünün 4. Maddesinde belirtilmiştir.

Tüzük Madde-4:

a)Birey, aile, gruplar ve toplumun hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda, ihtiyacı olduğu zamanda ihtiyacı olduğu kadar nitelikli hemşirelik hizmeti almasını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak, yapılan çalışmalara katılmak.

 1. b) Hemşirelik hizmetlerinin öncelikli olarak sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesine yönelik bir sistem içerisinde yürütülmesi için çalışmak.
 2. c) Hemşirelik hizmetlerinin hemşireler arasında ortak bir dil ile yürütülen, görünür, dolayısı ile ölçülebilir ve değerlendirilebilir bir hizmet olduğunu ortaya koymaya yönelik çalışmalarda bulunmak ve çalışma sonuçlarını sürekli izleyerek geliştirmek.
 3. d) Hemşirelerin hem bir birey hem de bir meslek mensubu olarak içinde yer aldığı sağlık sistemini yönlendiren politikaları izlemek, gerektiğinde ilgili karar mekanizmalarında politika oluşturulmasına ve belirlenen politikanın izlenmesine katkı vermek ve yine gerektiği zaman ve yerde görüşlerini açıklamak.
 4. e) Bir sektör olarak farklı mesleklerden oluşan sağlık alanında hemşirelikle ilgili diğer dernekler, sivil toplum kuruluşları, sendika veya vakıflarla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere oluşturulan platformlarda yer almak, ortak bildirilere katılmak.
 5. f) Hemşirelik bakımının verildiği her ortamda bakımın, ortamın özelliklerinden kaynaklanan bir özle verilecek şekilde yönetilmesi için çalışmak. Bu bağlamda, mevzuat değişikliği gerekiyorsa buna yönelik çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmalara katılmak.
 6. g) Eleştirel düşünce ve araştırmalar yoluyla temel hemşirelik eğitimi ile uygulamalarının geliştirilmesi ve meslektaşlarının mesleki kariyerlerinde ilerlemeleri için çalışmak, bu doğrultuda yapılan çalışmaları desteklemek, gerektiğinde katılmak.
 7. h) Hemşirelikle ilgi çalışmalar yapan uluslar arası kuruluşlarla iş birliğini geliştirmek.
 8. I) Üyeleriyle düşünce ve eylem birliği içinde olmanın koşullarını sağlamak.
 9. i) Mesleğin onurunu korumak.
 10. k) Mesleki uygulamayı yönlendirecek meslek ahlakı kurallarını evrensel ahlak değerlerini de dikkate alarak oluşturmak ve sürekli geliştirmek.
 11. l) Kişi ya da kuruluşlar tarafından mesleği değer kaybına uğratabilecek sözlü ya da yazılı beyanlar karşısında girişimde bulunmak.

m)Üyeleri için kredilendirilmiş sertifika programlarını ilgili kuruluşlarla iş birliği içinde düzenlemek.

 1. n) Hemşirelik mesleğinin toplum sağlığına getireceği katkıları toplumla iş birliği içerisinde tartışmak.
 2. o) Derneğin amaçları ile bağlantılı, kongre, konferans, seminer, sempozyum gibi toplantılar düzenlemek.

ö) İstenen görevleri tüzüğüne aykırı olmadıkça yerine getirmek. Derneğin amacı ve çalışma konuları ile ilgili gerektiğinde her türlü hukuksal girişimde bulunmak.

Türk Hemşireler Derneği Üyelik Şartları Nelerdir?

Türk hemşireler derneği tüzüğünün 5 . maddesinde üyelik şartları belirtilmiştir. Genel şartlar ve özel şartlar olmak üzere  aranan şartlar 2 başlıkta toplanmıştır.

Genel Şartlar: Fiil ehliyetine sahip bulunan her gerçek ve tüzel kişi derneğe üye olabilir. Yabancıların üyeliğe kabul edilebilmeleri için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olmaları gerekir.

 Özel Şartlar:

a) Gerçek Kişiler Yönünden Aranan Özel Şartlar

-Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik ve hemşireliğe eş değer Sağlık Memurluğu Programı mezunu olmak,

-Sağlık Meslek Lisesi “Ebelik-Hemşirelik” karma programı mezunu olmak,

-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Hemşirelik programı mezunu olmak,

-Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik ve hemşireliğe eş değer Sağlık Memurluğu Programı mezunu olmak,

-Hemşirelik Yüksekokulu mezunu olmak,

-Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Programı mezunu olmak.

– Hemşirelik Fakültesi Mezunu Olmak

b) Tüzel Kişiler Yönünden Aranan Özel Şartlar

Tüzel kişilerin derneğe üye olarak kabul edilebilmesi için hemşirelik alanında faaliyet göstermeleri gerekir.

Türk Hemşireler derneği hakkında detaylı bilgi için resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. http://turkhemsirelerdernegi.org.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu