Home / Tag Archives: kadın doğum bakım planları

Tag Archives: kadın doğum bakım planları

Elektronik Fetal Monitorizasyon ve Yorumlanması

elektronik fetal monitorizasyon

Elektronik Fetal Monitorizasyon  uterin kontraksiyonlar / fetal kalp hızı ve bebeğin hareketleri hakkında bilgi verir. Uterin Kontraksiyonlar (kasılmalar) Uterus kontraksiyonları doğum objesinin (fetüsün) itilmesinde hayati öneme sahiptir. Uterus düz kas içeren bir organdır ve gebelik boyunca esneyerek büyür. Kontraksiyonların sıklıkları-süreleri- şiddeti (amplitütleri)- birbirine benzerlikleri ve şekilleri belirtilerek tanımlama yapılmaktadır. Normal …

Devamını oku »

Abortus (Düşük) ve Hemşirelik Bakımı

abortus

Fetüsün dışarıda yaşama yeteneği kazanmadan gebeliğin sonlanmasına abortus (düşük) denir. 20. Gebelik haftasına kadar ve ağırlığı 500 gr ya da altında doğum gerçekleşirse (fetüs doğarsa)  bu durma düşük denir.  Düşük gebeliğin ilk 12 haftası içinde olmuşsa erken düşük, 13–20. haftalar  arası olmuşsa geç gebelik düşükleri denir. Erken düşükte genelde kromozomal …

Devamını oku »

Mol Gebelik ve Hemşirelik Bakımı

mol gebelik

Mol gebelik, mol hidatiform: Fertilizasyondan sonra gerçekleşen süreçlerde hüzreler iki gruba ayrılır. Ebriyobalstik hücreler embriyoyu, trofoblastik hücreler amniyotik zar, plasenta vb. oluşturur. Mol gebelik trofoblastik hücre sayısının hızla artması sonucu görülen bir durumdur. Halk arasında yalancı gebelik olarakda isimlendirilir. Bu hastalıda koriyon villuslar ödemli, kistik, damarsız ve şeffaf, üzüm salkımı …

Devamını oku »

Hiperemezis Gravidarum ve Hemşirelik Bakımı

hiperemezis gravidarum ve hemşirelik bakımı

Sıklıkla gebeliğin ilk üç ayında bulantı ve kusma şikâyetleri görülebilir. Normalde gebeliğin başlamasıyla birlikte bulantı ve kusma şikâyetleri başlayabilir ve gebelik haftası ilerledikçe azalır.  Gebelik bulantı kusmalarının en şiddetli şekline hiperemezis gravidarum denir. Endokrin sistemde meydana gelen değişikliklerin gastro intestinal sistem (GİS) üzerine olan etkileri, böbrek üstü bezlerinin daha inaktif …

Devamını oku »

Adet Düzensizliği ve Hemşirelik Bakımı

adet düzensizliği

Normal bir adet döngüsü kadınlarda 28 gün sürer ve 21-35 gün arası normal olarak kabul edilir. Kanmalar 3-7 gün arası sürer. Ortalama 20-80 milimetre arası (3-4 ped) kan kaybedilir. Bunun dışındaki durumlar adet düzensizliği olarak adlandırılır. Adet Düzensizliği Nedir? Adet kanamasının normal periyodun dışında olması: Adetin kanamasının beklenenden önce ya da …

Devamını oku »

Pap Smear Testi Kime Ne Sıklıkla Yapılır?

smear testi

Smear testi serviks kanserinin rastlanma sıklığına bakıldığında her kadına uygulanması gereken bir tarama testidir. Bunun sıklığı risk gruplarına göre değişiklik arz etmektedir. Amerikan Kanser Derneği kadınları serviks kanseri açısından düşük ve yüksek riskli iki gruba ayırıp tarama şeklinin belirlenmesini söylemiştir. Yaş olarak ise “cinsel yaşantının başladığı zaman”  taramalara başlanması kabul …

Devamını oku »

Memenin iyi Huylu Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

memenin iyi huylu hastalıkları

Memenin iyi huylu hastalıkları en sık rastlananları; fibrokistik değişiklikler, fibroadenom, duktal ektazi, intraduktal papillom ve mastit olarak sıralanır. Bu hastalıklarda en sık rastalanan bulgular; kişinin eline memede kitle ve sertlik gelmesidir. Daha az görülse de diğer belirtiler meme başında akıntı ve memede ağrıdır. Fibrokistik Değişimler: Genel olarak doğurganlık çağındaki kadınlarda …

Devamını oku »

idiyopatik Trombositopenik Purpura (ITP) Ve Hemşirelik Bakımı

İdiyopatik trombositopenik purpura

İdiyopatik trombositopenik purpura, nedeni tam olarak bilinmeyen, trombositlere karşı antikor gelişmesi ve bunun sonucunda da trombosit sayısının düşüklüğü ile seyreden vücutta purpura denen kırmızı renkte döküntülere neden olan otoümmin bir hastalıktır. idiyopatik Trombositopenik Purpura Belirtileri Hastalığın belirti bulgusu yoktur. Tesadüfi olarak saptanır ve tanı konur. Bunlara ek olarak; Mensturasyonda kan …

Devamını oku »

Uterus Rüptürü ve Hemşirelik Bakımı

uterus rüptürü

Uterus rüptürü doğum başlangıcında ve doğum sırasında görülebilir. Tam rüptür ya da kısmi rüptür olmak üzere ikiye ayrılır.  Uterus rüptüsü  dendiğinde uterus kas tabakalarının tümünün ayrılması kastedilir. Vakaların çoğunda birlikte serozal peritonda rüptüre olur. Önceden uygulanan bir cerrahi girişime ait insizyon yırtıldıysa tam olmayan rüptür denir. Bunlar tam rüptüre dönüşmedikçe …

Devamını oku »

Metabolik Alkaloz ve Hemşirelik Bakımı

metabolik alkaloz

Metabolik alkaloz, genellikle çocuklarda kusma ya da diüretik uygulamaları sırasında meydana gelmektedir. Plazma da HCO3 seviyesi artmış veya H+ iyonunun konsantrasyonu azalmıştır. Bikarbonat yapımının artması veya bikarbonatın vücuttan atılamaması ve vücuttan asit kaybı sonucunda oluşabilmektedir. Bu durumda pH yüksektir. Eğer bir hipopotasemi durumu var ise de metabolik alkaloz gelişebilir. Metabolik …

Devamını oku »

Amniyotik Sıvı Embolisi ve Hemşirelik Bakımı

amniyotik sıvı embolisi

Amniyotik sıvı embolisi oldukça nadir görülen, ani ve travmatik başlayan ve sıklıkla ölümle sonuçlanan bir tablodur. Amniyotik sıvı embolisi amniyon sıvısının anne dolaşımına geçmesidir.  Görülme sıklığı oldukça azdır. Amniyotik sıvı embolisinin nedenleri  Kesin olarak bilinen bir nedeni yoktur. Özellikle zor ve sıkıntılı doğumlarda daha sık görülür. Oksitosin kullanımının görülme sıklığını …

Devamını oku »

Hellp Sendromu ve Hemşirelik Bakımı

HELLP sendromu

HELLP Sendromu preeklambsinin bir çeşidi yada komplikasyonu olarak düşünülen yaşamı tehdit edici bir sendromdur. Hellp sendromu ağır preeklampsi ve eklampsili hastaların %5-10’unda en sık olarak gebeliğin 3. Trimesterinde görülse de gebelik boyunca yada doğumdan sonraki dönemde de meydana gelebilmektedir. HELLP 3 ana belirti bulgunun kısaltmasıdır: Hemolysis ( alyuvar hücrelerinin yıkımı …

Devamını oku »

Plasenta Previa ve Hemşirelik Bakımı

plasenta previa

Plasenta (bebeğin eşi) uterusun (rahimin) normalde üst kısmına, ön veya arka duvarına yerleşir. Alt segmentinde bulunmaz. Plasentanın uterusun alt segmentine yani bebeğin doğum yolu üzerine yerleşmesi durumuna plasenta previa denir. Plasenta Previa’nın yerleşimine, serviksi (rahim ağzı) kapatma durumuna göre tipleri bulunmaktadır.  Bu tipleri bazı kaynaklar 4 başlık altında sınıflandırırken bazıları …

Devamını oku »

Premenstrüal Sendrom ve Hemşirelik Bakımı

premenstrüal sendrom

Premenstrüal sendrom menstrüasyondan ( adet kanaması) 4-10 gün önce görülen ve adet kanamasıyla son bulan davranışşal, fiziksel, ruhsal ve duygusal sorunların yaşandığı bir durumdur. Kadınların yaklaşık %30-50’si bu durumu yaşamaktadırlar. 30 ve 40 yaşlarındaki kadınlarda ve ovulasyonlu ( yumurtlama) olan adet döngülerinde daha sık karşımıza çıkar. PMS genellikle östrojen  fazlalığı …

Devamını oku »

Pelvik Muayene Nedir? Nasıl Yapılır, Aşamaları Nelerdir?

pelvik muayene

Pelvik muayene nedir ? Dış genital organların inspeksiyon ( gözle inceleme ) ve palpasyonla ( dokunarak inceleme ), vajen ve serviksin spekulum aracılığı ile pelvik organların bimanüel muayenesiyle değerlendirilmesidir. Pelvik bölge neresidir ? Yanlarda ve önde iki kalça kemiği, arkada sakral kemik ve koksigeal kemiğin birleşmesiyle meydana gelen cinsel organların, …

Devamını oku »

Kanama Komplikasyonu Riski ve Hemşirelik Bakımı

kanama komplikasyonu riski

Kanama komplikasyonu riski, kan volümünde bir azalma olan ya da bu yönden yüksek risk taşıyan bir bireyi tanımlar. Yüksek Riskli Populasyonlar İntraoperatif durumlar Postoperatif durumlar Herhangi bir arteriyel damarın kanülüzasyonu sonrası- özellikle de femoral damarın kanülüzayonu sonrası retroperitoneal kanama yönünden riskli olanlar Anaflaktik şok Travma Bir kanama bozukluğu ve hastalığı …

Devamını oku »

Human Papilloma Virüs Enfeksiyonu ve Hemşirelik Bakımı

human papilloma virüs enfeksiyonu hemşirelik

Son yıllarda üreme sistemi enfeksiyonlarından biri olan Human Papilloma Virüs Enfeksiyonu servikal kanser ile ilişkisi açıklanmış ve HPV’nin bazı tiplerinin servikal kanser riskini artırdığı belirtilmiştir. Bu nedenle hemşireler HPV nedir?, HPV’den korunma yolları nelerdir? gibi konularda bilgi sahibi olarak hastalara danışmanlık yapmalıdırlar. Kadın doğum kliniklerine tedavi amacıyla başvuran HPV’li hastalara …

Devamını oku »