Home / Tag Archives: doğum ve kadın hastalıkları ders notu

Tag Archives: doğum ve kadın hastalıkları ders notu

Ovarial Siklus

ovarial siklus

Ovariumlar ekzokrin ve endokrin salgı yapar. Kortexde, bağ doku içinde, ovarium folikülleri bulunur. Foliküllerin sayısı doğumdan sonra artmaz, yaşla birlikte azalır. Doğumdan sonra ovariumun kapsülü altında birçok olgunlaşmamış folikül bulunur. Menstruel siklusun baĢlangıcında foliküllerden birkaçı büyür ve ovarium yüzeyine yaklaşır. Diğer foliküller olgunlaşmaz. Menstruel siklusun bu evresine foliküler evre, olgunlaşan …

Devamını oku »

Fertilizasyon (Döllenme)

döllenme

 Döllenme üç aşamada gerçekleşir: Ovumun spermatozoon tarafından tanınması Spermatozoonun ovuma girişinin ayarlanması ve sadece bir spermatozoonun girmesine müsaade edilmesi Döllenmiş yumurtanın durgun olan metobalizmasının aktive edilmesi, çoğalma ve embriyo gelişiminin sağlanması Spermatozoonun baş kısmının ucundaki akrozom adı verilen bölge, proteinleri parçalayan enzimleri taşır. Akrozom enzimleri, yumurta hücresini (ovumu) çevreleyen tabakaları …

Devamını oku »

Puberte Dönemi (Ergenlik dönemi)

puberte dönemi

Adölesan dönemi; fiziksel, biyokimyasal, ruhsal ve sosyal yönden hızlı büyüme, gelişme, olgunlaşma süreçleriyle çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir. Bu dönemde, özellikle kızlarda vücut biçimi büyük önem taşır. Dış genital organlarda ilk gelişme genellikle memelerde görülür. Bunlardan hemen sonra böbrek üstü bezinden üretilen androjen hormonlarının etkisiyle vulva ve pubik kılları, peşinden de …

Devamını oku »

Seksüel Ergenlik (Doğurganlık) Dönemi

seksüel ergenlik

Doğurganlık dönemi olarak adlandırılan bu dönemin başlangıç yaşı ortalama 19’dur. Ülkemizde sosyokültürel etmenler göz önünde bulundurularak bu yaş 15 olarak kabul edilmektedir. 15-45 yaş arasında yer alan bu dönem yaklaşık 30 yılı yani kadının en üretken ve aktif olduğu yılları kapsar. Bu dönemde 400-500 kadar ovulasyon meydana gelir. Bu dönemde …

Devamını oku »

Klimakterium ve Menopoz Dönemi

klimakterium ve menopoz dönemi

Cinsel olgunluk devresinin sona ermesinden sonra bu döneme geçilir. Bu geçiş, belli belirsiz meydana gelir. Klimakterium dönemi yaklaşık 45 yaş civarında başlar ve menopozdan sonraki belli bir süreyi de içine alarak yaşlılık dönemi kabul edilen 65 yaş sınırına kadar devam eder. Klimakterium (climacterium) Yunanca bir kelime olup merdiven basamağı anlamına gelen …

Devamını oku »

Menopoza Girişi Etkileyen Faktörler

menopoza girişi etkileyen faktörler

Menopoza girişi etkileyen faktörler aşağıda sıralanarak açıklanmıştır. Genetik Faktörler Menopoza girme yaşı, menopozdan etkilenme gibi konularda genetik faktörler önemlidir. Bir aileye mensup kadınların hemen hemen aynı  yaşlarda menopoza girdiği görülmektedir. Genital Faktörler Menopozun ortaya çıkmasında over fonksiyonlarındaki dengenin önemli rolü vardır. Düzensiz âdet gören kadınlar, düzenli âdet görenlere kıyasla daha …

Devamını oku »

Senium (Yaşlılık) Dönemi

senium

Yaşlılık organizmanın geriye dönüşü olmayan bir şekilde yıpranması ve işlevlerinin bozulmaya başlaması şeklinde tanımlamaktadır. Doku ve hücrelerdeki yaşlanma dikkate alınarak 64 yaş ve daha yukarı yaştaki bireylerin yaşlılık döneminde oldukları kabul edilir. Bu dönemin daha sağlıklı ve daha mutlu geçmesi için bu yaş grubunda bulunan bireylerin beslenmelerine önem vermeleri gereklidir. …

Devamını oku »