Hemşirelik Yasa ve Yönetmelikleri

Sağlık Personellerinin Görev Tanımları

Sağlık Personellerinin Görev Tanımları

Servis Sorumlu Hemşirelerinin Görev ve Yetkileri:

Hemşire sayısı müsait olan kurumlarda servisler, ameliyathane ve hemşirelik hizmeti bulunan diğer ünitelerdeki hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için başhekimlikçe servis veya bölüm sorumlu hemşirelikleri kurulabilir.

Servis sorumlu hemşireleri nöbete girmezler. Hafta tatillerini cumartesi, pazar günleri yaparlar.

 1. Başhemşirenin o servisteki yardımcısı olup, servisinde bulunan bütün hemşire, ebe, hemşire yardımcısı, hasta bakımında çalışan yardımcı hizmetler sınıfı personelinin iş bölümünü yapar, bunların çalışmalarını izler.
 2. Servis hemşirelerinin hizmette birinci derecede amiri olup, başhemşirenin ve servisteki uzman hekimlerin direktifleri ile hasta tedavi bakımının en iyi şekilde yapılmasıyla servis düzenini sağlar.
 3. Servis demirbaş ve tüketim maddelerini teslim alır. Bunları muhafaza eder ve yerinde kullanılmasını sağlar.
 4. Servisin temizliğini, yatan ve çıkan hastaların işlemlerini, hemşire ve diğer hizmetlilerin görev düzenlemesini bizzat yapar, çalışmalarını denetler.
 5. Yemek dağıtımının, acil ilaç dolabının işlerliğini düzenler.
 6. Servis eczacısı bulunmadığı hallerde ona ait görevleri yapar veya yaptırır.
 7. Servis istatistiklerinin idareye zamanında verilmesini sağlar. 

Hemşirelerin Görev ve Yetkileri:

8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliğinde tanımlanan iş ve görevleri yapar. Bu görev tanımlarına hemşirelerin görev, yetki ve sorumlulukları kategorimizden ulaşabilirsiniz.

Uzman Hekimlerin Görev ve Yetkileri:

 1. Servislere kabul edilen hastaları uzmanlıkları çerçevesinde muayene ve tedavi eder. Kendi servisinin polikliniğini yaparlar.
 2. Hasta müşahade ve tabelalarının düzenli ve usulüne uygun olarak yazılmasından sorumludurlar.
 3. Her ne zaman olursa olsun ortaya çıkan önemli ve acil vakalar nedeniyle kurumca kendilerine yapılan davete gelmek, gereken muayene ve tedaviyi yapmakla yükümlüdürler.
 4. Hastaların konsültasyonu için diğer şubelerden gelen davetleri kabul eder, görüşlerini bildirir.
 5. Orijinal çalışmalara esas teşkil edebilecek nadir vakalara rastladıkça, hastane bilimsel konseyine sunulmak üzere bütün belgeleri ile beraber başhekime verirler.
 6. Poliklinik ve servislerde geçen önemli fenni ve idari vakaları başhekime bildirirler.
 7. Servislerine ait bütün demirbaş eşyanın bakımı, muhafazası ile tüketim maddelerinin yerinde ve ekonomik kullanımından sorumludur.

Asistan Hekimlerin Görev ve Yetkileri:

 1. Poliklinikten servislere yatırılmak üzere gönderilen hastalar, asistanların gözetiminde servis hemşireleri tarafından yataklarına yatırılır. Asistanlar bu hastaların hemen müşahadelerini alır ve dikkatli bir şekilde muayene eder, muayenelerini değerlendirir ve acil tedavi gerektiren vakaları derhal ilgili uzmanlara bildirir.
 2. Acil olmayan vakaların muayene ve tetkiklerini tamamlayarak ertesi gün sabah vizitesinde servis uzmanına bildirir.
 3. Vizite de uzmanlarla beraber bulunarak serviste geçen olaylar ve hastalar hakkında uzmanlara bilgi verirler.
 4. Serviste yapılabilecek laboratuvar muayenelerini bizzat yaparlar. Hastane laboratuvarlarına gönderilmesi gerekenleri zamanında göndererek neticelerini izler ve müşahade kağıtlarına yazarlar.
 5. Servis uzman ve yardımcılarının verecekleri görev ve hizmetle ilgili bütün emir, direktif ve tavsiyeleri vaktinde tam olarak yapmakla yükümlüdürler.
 6. Meydana gelen fenni ve idari acil iş veya hizmetler için hemşire ve hastabakıcılar tarafından her davet edilişte gelmeye ve gereken tedbirleri almaya, uzmanın müdahalesini gerektirecek hallerde çalışma saatleri içinde servis uzmanına, bunun dışında nöbetçi uzmana süratle haber vermek zorundadırlar.
 7. Hizmet yerlerindeki hemşire, ebe, hemşire yardımcısı ve yardımcı hizmetlilerin görevlerini gözetler servisin temizliği, intizamı, hastaların bakımı, ilaçların ve yemeklerin tabelalara göre verilip verilmediğini kontrol ederler.

Hastane Hizmetlilerinin Görevleri:

Hastane hizmetlileri, hastanenin temizliği, hastaların laboratuvar vesaire yerlere götürülüp getirilmesiyle ilgili her türlü hizmetleri yapan yardımcı hizmetler sınıfı personelidir.

 1. Servis sorumlu hemşiresi ve hemşirelerinin direktif ve sorumluluğu altında, servislerin genel temizliklerini yapar ve hasta yemeklerini mutfaktan getirirler.
 2. Hemşirelerin dağıttığı yemek servisini yaparlar, hastaları bir yerden bir yere götürüp getirirler.
 3. Laboratuvara gidecek muayene materyalini götürürler ve kendilerine verilen saatte neticelerini alırlar.
 4. Bizzat hasta bakımı ve hemşirelik hizmetleriyle ilgili olmamak üzere çalıştığı servis veya laboratuvarların hekim, hemşire, ebe ve tıbbi teknisyen tarafından verilen emir ve görevleri yerine getirirler.
 5. Hastaların istek ve ihtiyaçlarını, servisteki önemli olayları, ağırlaşan hastaları nöbetçi hemşireye derhal bildirirler, kendilerine teslim edilen hasta ve kurum eşyasından sorumludurlar.
 6. Hastane hizmetlilerinin kendilerine verilen görevlere uyumunu ve bu konularda eğitimini ilgili hekim, hemşire ve tıbbi teknisyenler sağlar.

Kaynak: Yataklı Tedavi Kurumları İşletmeleri Yönetmeliği (2005), T.C. Resmi Gazete, 8720 K, 1 Nisan 2005

Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik (2014), T.C. Resmi Gazete, 29007, 22 Mayıs 2014

Tuğçe Durgut

“İnsanı gülünç duruma düşürecek zaaflardan kaçınmak hayatımın uğraşı oldu.” Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemşiresi -Marmara Üniversitesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu