Hemşirelik Yasa ve Yönetmelikleri

Sağlık Personeli Hizmet Puanı Hesaplama

Hizmet Puanı Nedir?

Sağlık Bakanlığına bağlı Kurum ve Kuruluşlarına istihdam edilen sağlık personellerinin atama ve nakil işlemlerinde kullanılmak üzere, Sağlık  Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğine tabi personeller için, her atama döneminden önce atamaya esas olmak üzere çalışılan yerin özelliklerinin göz önüne alındığı bir hizmet puanı hesaplanır. Açık bulunan ve Bakanlıkça ilan edilen kadrolara yapılacak atamalarda bu hizmet puanı esas alınır.

Hizmet Puanı Nasıl Hesaplanır?

Hizmet puanının hesaplanmasında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan İl ve İlçelerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tabloları esas alınır.

Sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda veya araştırma görevlisi, Daire Başkanı, İl Sağlık Müdürü, her türlü Müdürü ve bunların yardımcısı unvanlarında fiilen çalışılan her yer ve yıl için İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında bulunulan sıra numarası 1000 rakamıyla toplanarak ilçe sıralaması puanına ulaşılır.

Bu rakama Ek 1’de bulunan İllerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralamasının Hizmet Puanına Katkısı Cetveli’nin öngördüğü puan eklenerek hizmet puanı bulunur. Yeni il ve ilçeler kurulması halinde, yeni tablolar yayınlanana kadar, ayrılınan il ve ilçenin puanları uygulanmaya devam edilir.

Beldelerde fiilen çalışılan her yıl için çalışılan beldenin bağlı bulunduğu ilçenin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tablosundaki sıra numarasının yarısı, köylerde fiilen çalışılan her yıl için ise tamamı puan olarak hizmet puanına ayrıca eklenir.

Geriye doğru hesaplamalarda  yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihteki tablolar kullanılır.

Yıl içinde sıralamalarda meydana gelen değişiklikler takip eden yıl başından itibaren hüküm ifade eder.

Çalışanın yer değiştirmesi halinde eski ve yeni yerine ait puanlar gün bazında tespit edilir.

Bakanlık ve Valiliklerce re’sen geçici görevlendirilen personele fiilen çalıştığı bölgenin hizmet puanı % 50 fazlasıyla verilir.

Muvazzaf askerlikte geçirilen süreler için personele, askerliğin yapıldığı yerin hizmet puanı verilir.

Askerliğini yurt dışında yapanların hizmet puanlarının hesaplanmasında bağlı olduğu birliğin bulunduğu il veya ilçenin hizmet puanı esas alınır.

Yurt dışında başka sebeplerle görevlendirilen diğer personel, hizmet puanı en düşük yerin hizmet puanını alır.

Savaş, deprem gibi olağanüstü hallerde yurt içi ve yurt dışında bakanlıkça geçici olarak görevlendirilen personele en yüksek hizmet puanı %100 fazlasıyla verilir.

İl                  Muş                            :     800  puan 1 yıl

İlçe              Van – Bahçesaray      :   1872  puan 1 yıl

En yüksek hizmet puanı                 :  2 672  puan 1 yıl

% 100 fazlası                                  :  2 672 x 2  =  5 344 Puan 1 yıl

İl                İstanbul                           :         0  puan

İlçe            İstanbul – Büyükşehir     :  1 000  puan / 1 yıl

En düşük hizmet puanı                      :  1 000  puan 1 yıl

Hizmet Puanı Verilmeyecek Haller

Aşağıdaki hallerde personele hizmet puanı verilmez:

 1. Kanunun 77 nci maddesi kapsamında, aile hekimliğinde ve birliklerde sözleşmeli geçirilen süreler ile askerlik yükümlülüğü dışında aylıksız veya ücretsiz izinli olarak geçirilen süreler,
 2. Hakkında kovuşturmaya yer olmadığına veya yargılama sonucunda beraatına karar verilenler ile soruşturma sonucunda disiplin cezası almayanlar hariç olmak üzere, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suç nedeniyle tutuklanan veya gözaltına alınanlar ile görevden uzaklaştırılanların görevleri başında geçirmedikleri süreler.

Hizmet Puanına Nasıl İtiraz Edilir?

Sağlık Bakanlığına bağlı tüm sağlık personelleri hizmet puanını PBS’de (Personel Bilgi Sistemi) ayrıntısı ile birlikte görebilmektedir. Hizmet puanlarına itirazlar her yıl 1 – 31 Ocak ile 1 – 10 Temmuz tarihleri arasında yapılır.

Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Ek 6’ da belirtilen ilkeler doğrultusunda hazırlanan PDC den dolayı hizmet puanına yapılacak itirazlar ile 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun gereği Aile Hekimliği uygulamasına geçen illerde hizmet puanına ilişkin itirazlar il sağlık müdürlüklerince her zaman kabul edilir.      Hizmet puanına itirazlar, itiraz formu ile İl Sağlık Müdürlüğüne yapılır.

Bakanlık Hizmet Puanı İtiraz Komisyonunca değerlendirilerek kabul edilen itirazlar sonucu yeniden hesaplanan hizmet puanlarına ilişkin gerekli düzeltmeler PBS’ye yansımaktadır.

Bakanlık Hizmet Puanı İtiraz Komisyonu, 1 – 31 Ocak itiraz başvurularını Nisan ayının sonuna, 1 – 10 Temmuz itiraz başvurularını ise 15 Ağustos tarihine kadar sonuçlandırır. 

Ek 1- İllerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralamasının Hizmet Puanına Katkısı Cetveli

 1. İSTANBUL EK HİZMET PUANI:  0
 2. ANKARA EK HİZMET PUANI: 10
 3. İZMİR EK HİZMET PUANI: 20
 4. KOCAELİ EK HİZMET PUANI: 30
 5. BURSA EK HİZMET PUANI: 40
 6. ESKİŞEHİR EK HİZMET PUANI: 50
 7. TEKİRDAĞ EK HİZMET PUANI: 60
 8. ADANA EK HİZMET PUANI: 70
 9. YALOVA EK HİZMET PUANI: 80
 10. ANTALYA EK HİZMET PUANI: 90
 11. KIRKLARELİ EK HİZMET PUANI: 100
 12. DENİZLİ EK HİZMET PUANI: 110
 13. MUĞLA EK HİZMET PUANI: 120
 14. BOLU EK HİZMET PUANI: 130
 15. BALIKESİR EK HİZMET PUANI: 140
 16. EDİRNE EK HİZMET PUANI: 150
 17. İÇEL EK HİZMET PUANI: 160
 18. BİLECİK EK HİZMET PUANI: 170
 19. KAYSERİ EK HİZMET PUANI: 180
 20. GAZİANTEP EK HİZMET PUANI: 190
 21. ZONGULDAK EK HİZMET PUANI: 200
 22. AYDIN EK HİZMET PUANI: 210
 23. SAKARYA EK HİZMET PUANI: 220
 24. ÇANAKKALE EK HİZMET PUANI: 230
 25. MANİSA EK HİZMET PUANI: 240
 26. KONYA EK HİZMET PUANI: 250
 27. KARABÜK EK HİZMET PUANI: 260
 28. İSPARTA EK HİZMET PUANI: 270
 29. HATAY EK HİZMET PUANI: 280
 30. UŞAK EK HİZMET PUANI: 290
 31. BURDUR EK HİZMET PUANI: 300
 32. SAMSUN EK HİZMET PUANI: 310
 33. KIRIKKALE EK HİZMET PUANI: 320
 34. NEVŞEHİR EK HİZMET PUANI: 330
 35. KARAMAN EK HİZMET PUANI: 340
 36. ELAZIĞ EK HİZMET PUANI: 350
 37. RİZE EK HİZMET PUANI: 360
 38. TRABZON EK HİZMET PUANI: 370
 39. AMASYA EK HİZMET PUANI: 380
 40. KÜTAHYA EK HİZMET PUANI: 390
 41. MALATYA EK HİZMET PUANI: 400
 42. KIRŞEHİR EK HİZMET PUANI: 410
 43. ARTVİN EK HİZMET PUANI: 420
 44. AFYON EK HİZMET PUANI: 430
 45. DÜZCE EK HİZMET PUANI: 440
 46. ÇORUM EK HİZMET PUANI: 450
 47. OSMANİYE EK HİZMET PUANI: 460
 48. KAHRAMANMARAŞ EK HİZMET PUANI: 470
 49. NİĞDE EK HİZMET PUANI: 480
 50. GİRESUN EK HİZMET PUANI: 490
 51. KASTAMONU EK HİZMET PUANI: 500
 52. TUNCELİ EK HİZMET PUANI: 510
 53. SİVAS EK HİZMET PUANI: 520
 54. KİLİS EK HİZMET PUANI: 530
 55. BARTIN EK HİZMET PUANI: 540
 56. AKSARAY EK HİZMET PUANI: 550
 57. SİNOP EK HİZMET PUANI: 560
 58. ERZİNCAN EK HİZMET PUANI: 570
 59. ÇANKIRI EK HİZMET PUANI: 580
 60. ERZURUM EK HİZMET PUANI: 590
 61. TOKAT EK HİZMET PUANI: 600
 62. ORDU EK HİZMET PUANI: 610
 63. DİYARKIR EK HİZMET PUANI: 620
 64. YOZGAT EK HİZMET PUANI: 630
 65. ADIYAMAN EK HİZMET PUANI: 640
 66. BAYBURT EK HİZMET PUANI: 650
 67. KARS EK HİZMET PUANI: 660
 68. ŞANLIURFA EK HİZMET PUANI: 670
 69. IĞDIR EK HİZMET PUANI: 680
 70. BATMAN EK HİZMET PUANI: 690
 71. GÜMÜŞHANE EK HİZMET PUANI: 700
 72. MARDIN EK HİZMET PUANI: 710
 73. SİİRT EK HİZMET PUANI: 720
 74. ARDAHAN EK HİZMET PUANI: 730
 75. VAN EK HİZMET PUANI: 740
 76. BİNGÖL EK HİZMET PUANI: 750
 77. HAKKÂRİ EK HİZMET PUANI: 760
 78. ŞIRNAK EK HİZMET PUANI: 770
 79. BİTLİS EK HİZMET PUANI: 780
 80. AĞRI EK HİZMET PUANI: 790
 81. MUŞ EK HİZMET PUANI: 800

Kaynak:

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği (2004), T.C. Resmi Gazete, 25486, 08.06.2004

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (2015), T.C. Resmi Gazete, 28599, 26.03.2013

http://personel.saglik.gov.tr/hizmet_puan/hizmet_puani_17.03.2008.htm

Tuğçe Durgut

“İnsanı gülünç duruma düşürecek zaaflardan kaçınmak hayatımın uğraşı oldu.” Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemşiresi -Marmara Üniversitesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu