Home / Hemşirelik / Hemşirelik Bakım Planları / Dahiliye Hemşirelik Bakım Planları / Otoimmun Hemolitik Anemi ve Hemşirelik Bakımı

Otoimmun Hemolitik Anemi ve Hemşirelik Bakımı

Otoimmun  hemolitik anemi de hasta kendi eritrositine karşı antikor üretmektedir. Bu üretilen antikorlar eritrosit antijeniyle birleşerek eritrosit yıkılmasına sebep olurlar. Büyük çoğunluğu IgG antikoruna bağlı olarak gelişmiştir. Bazı ilaçların(penisilin vb.) kullanılmasından sonra veya otoimmun bir hastalık sonrasında oluşabilir. İleri derece önemli komplikasyonlara sebep olabilir.( lösemi, lenfosarkom vb.)

Otoimmun hemolitik anemi belirtileri

 • Yorgunluk
 • Halsizlik
 • Solukluk
 • Ateş
 • Sarılık
 • Splenomegali
 • Çarpıntı
 • Hızlı nabız

Otoimmün hemolitik anemi nedenleri

 • Bazı ilaçlar(penisilin, metil dopa vb.)
 • Kanserler ( lenfoma, kronik lenfosittik lösemi gibi)
 • Romatizmal hastalıklar (sistemik lupus eritromatozis)
 • Nedeni bilinmeyen sebepler

Otoimmün hemolitik anemi tanı ve tedavi

Tanısı;

 • Tam kan sayımı
 • Coombs pozitifliği
 • Ultrasonda dalak büyümesi
 • İndirek bilirubin değeri

Tedavisi;

Tedavi hemoliz hızını azaltmaya yönelik yapılır. Genellikle steroid tedavisi uygulanır. Kan transfüzyonu yapılabilir. Tıbbi tedaviye cevap vermeyen vakalarda splenektomi yapılır.

Otoimmün hemolitik anemi ve hemşirelik bakımı

 • Hastalara uygulanan bakımım amacı hemoliz hızını azaltmaya, hemolizi ortadan kaldırmaya yöneliktir.
 • Hastaya tedavinin amacı, uygulanacak yöntemler açıklanmalıdır.
 • Kan transfüzyonu yapılacak hastalar yakından takip edilmelidir ve transfüzyon sırasında uygulanan bakım hastaya uygulanmalıdır.
 • Tıbbi tedaviye cevap vermeyen hastalarda splenektomi yapılmaktadır. Ameliyat öncesi ve sonrası bakım hastaya uygulanmalıdır.
 • Hasta ve ailesine gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

hakkında Yağmur Sezgin

1995 yılında İstanbul’da doğan Yağmur Sezgin 2013 yılında İstanbul Bahçelievler Füsun Yönder Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde lisans eğitimine başladı. Halen Marmara Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nde 3.sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir. Aynı zamanda Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü’nde eğitimine devam etmektedir.

Ayrıca Kontrol Et

multiple miyelom

Multiple Miyelom ve Hemşirelik Bakımı

Multiple miyelom, kemik iliğinde bulunan plazma hücrelerinden kaynaklanan bir kanser çeşididir. Plazma hücreleri normalde enfeksiyonlarla …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.