Nanda Hemşirelik Tanıları

Hemşirelik Tanıları ve Bakım Planları

Hemşirelik tanıları, bakım planı örnekleri, Nanda hemşirelik tanıları tanı listesi, hemşirelik bakım planı örneği, formu, ve girişimleri gibi sorularınızın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Nanda tanıları hakkında bilgi edinmek için linkleri tıklayınız.

Hemşirelerin mesleklerindeki esas amaçları: bireylerin sağlığını geliştirmek ve hastalara iyi bir bakım verebilmektir. Bu amaçlarına ulaşabilmek ve iyi bir klinik bakım sağlayabilmek için de hemşirelik tanılama sisteminden faydalanırlar. NANDA hemşirelik tanılama sistemi olarak isimlendirilen bu sistem Kuzey Amerika Hemşireler Birliği tarafından hazırlanmıştır. Nanda hemşirelik tanıları hemşirelerin daha iyi ve daha doğru bakım yapmalarına ve bakımları kayıt altında tutabilmelerine yardımcı olur. Günlük kayıt altına alınan bu verilerle de hastanın gereksinimleri, sağlık durumu ve tedaviye yanıtı hakkında bilgi sahibi olurlar.

A B C Ç D E F G H İ K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Acı Çekme

Adaptif Kapasitede Azalma: İntrakranial

Aile Başetmesi – Ödün Verme

Aile Başetmesinde Yetersizlik

Aile İçi Süreçlerde Güçlenmeye Hazır Oluş

Aile İçi Süreçlerin Devamlılığında Bozulma

Aktivite İntoleransı

Aktivite Planlamada Etkisizlik

Akut Ağrı

Akut Konfüzyon

Akut Konfüzyon Riski

Algılanan Konstipasyon

Amaçsız Gezinme

Ani Bebek  Ölüm Sendromu Riski

Anksiyete

Aspirasyon Riski

Yukarı Dön

Bağışıklık Durumunu Güçlendirmeye Hazır Oluş

Bakım Verici Rolünde Zorlanma

Bakım Verici Rolünde Zorlanma Riski

Barsak İnkontinansı

Başetmede Güçlendirilmeye Hazır Oluş

Bebeğin Beslenme Örüntüsünde Etkisizlik

Bebek Davranışının Disorganizasyonu

Bebek Davranışının Disorganize Olma Riski

Bebek Davranışının Organizasyonunu Güçlendirmeye Hazır Oluş

Beden İmgesinde Rahatsızlık

Beklenen Acı Çekme

Bellekte Bozulma

Benlik Kavramında Rahatsızlık

Benlik Kavramını Güçlendirmeye Hazır Oluş

Benlik Saygısında Rahatsızlık

Beslenmede Dengesizlik: Gereksinimden Az

Beslenmede Dengesizlik: Gereksinimden Fazla

Beslenmede Dengesizlik: Gereksinimden Fazla Beslenme Potansiyeli

Beslenmede Güçlenmeye Hazır Oluş

Bilgi Düzeyini Güçlendirmeye Hazır Oluş

Bilgi Eksikliği

Bireysel Kimlik Tanımında Bozulma

Boğulma Riski

Bulantı

Büyüme Ve Gelişmede Gecikme Riski

C  Yukarı Dön

Cerrahi İyileşmede Gecikme

Cinsel Disfonksiyon

Cinsellik Örüntülerinde Etkisizlik

Ç Yukarı Dön

Çevreyi Yorumlamada Bozulma Sendromu

Çocuk Yetiştirme Süreçlerinde Güçlenmeye Hazır Oluş

Yukarı Dön

Dayanma Gücünme (Esneklikte) Bozulma

Dayanama Gücünde (Esneklikte)  Bozulma Riski

Dayanma Gücünde (Esneklikte) Güçlenmeye Hazır Oluş

Dentisyonda Bozulma

Deri Bütünlüğünde Bozulma

Deri Bütünlüğünde Bozulma Riski

Devamlı İnkontinans

Dinsel Emir Ve Yasaklara (Kurallara) Uymada Bozulma

Dinsel Emir Ve Yasaklara (Kurallara) Uymada Bozulma Riski

Dinsel Emir Ve Yasaklara (Kurallara) Uymada Güçlenmeye Hazır Oluş

Disfonsiyonel Aile İçi Süreçler

Disuse (Kullanmama) Sendromu

Diyare

Doku Bütünlüğünde Bozulma

Durumsal Düşük Benlik Saygısı

Durumsal Düşük Benlik Saygısı Riski

Duyusal Algılamada Bozulma

Düşme Riski

Düşünme Süreçlerinde Bozulma

Yukarı Dön

Ebeveyn – Bebek – Çocuk Bağlılığında Bozulma Riski

Ebeveynlik – Rol Çatışması

Ebeveynlikte Yetersizlik

Eğlence Aktivitesinde Etkisizlik

Elektrolit Dengesizliği Riski

Emzirmede Güçlenmeye Hazır Oluş

Emzirmenin Kesintiye Uğraması

Enerji Alanında Rahatsızlık

Enfeksiyon Riski

Enfeksiyon Bulaştırma Riski

Enstrümental Öz-Bakım Eksikliği

Etkili Emzirme

Etkisiz Emzirme

Etkisiz Başetme

Etkisiz Doku Perfüzyonu

Etkisiz Gastrointestinal Doku Perfüzyonu Riski

Etkisiz Periferal Doku Perfüzyonu

Etkisiz İnkar

Etkisiz Solunum Örüntüsü

Etkisiz Termoregülasyon

Etkisiz Toplumsal Başetme

Evin Bakımını Sağlamada Yetersizlik

Yukarı Dön

Fiziksel Mobilitede Bozulma

Fonksiyonel İnkontinans

Yukarı Dön

Gastrointestinal Motilitede Fonsiyon Bozukluğu

Gastrointestinal Motilitede Fonsiyon Bozukluğu Riski

Gaz Değişiminde Bozulma

Gelişmede Gecikme Riski

Güçsüzlük

Güçsüzlük Riski

Güçlenmek İçin Desteklenmeye Hazır Oluş

Yukarı Dön

Hava Yolunu Temizlemede Etkisizlik

Hipertermi

Hipotermi

İ Yukarı Dön

İdrar Tutamama Riski

İdrar Tutamama

İletişimde Bozulma

İletişimde Güçlenmeye Hazır Oluş

İlişkilerde Güçlenmeye Hazır Oluş

İnsan İtibarının Tehlikeye Girme Riski

İyileşmede/Güçlenmede Yetersizlik

İntihar Riski

Yukarı Dön

Kanama Riski

Kan Glikozunda Değişkenlik (İstikrarsılık)  Riski

Karaciğer Fonksiyonunda Bozulma Riski

Karar Vermede Çatışma

Karar Vermede Güçlendirilmeye Hazır Oluş

Kardiyak Doku Perfüzyonunda Azalma Riski

Kardiyak Output’ta Azalma

Karmaşık Acı Çekme

Karmaşık Acı Çekme Riski

Kendi Kendine Beslenmede Eksiklik

Kendi Kendine Giyinebilmede Eksiklik

Kendi Kendine Tuvaleti Kullanmada Eksiklik

Kendi Kendine Yıkanmada Eksiklik

Kendine Zarar Verme Riski

Kendini İhmal Etme

Kendini Sakat Etme

Kendini Sakat Etme Riski

Konfüzyon

Konstipasyon

Konstipasyon Riski

Kontaminasyon

Kontaminasyon Riski

Korku

Korunmada (Savunmada) Etkisizlik

Kronik Ağrı

Kronik Düşük Benlik Saygısı

Kronik Keder

Kronik Konfüzyon

Yukarı Dön

Lateks Alerjisi Tepkisi

Lateks Alerjisi Tepkisi Riski

Yukarı Dön

Metarnal/Fetal İkili Boyutunda Rahatsızlık Riski

Maturasyonel Enürezis

Moral Distres / Ahlaki Sıkıntı

Yukarı Dön

Neonatal Sarılık

Yukarı Dön

Oral Müköz Membranlarda Bozulma

Orantısız Büyüme Riski

Otonomik Disrefleksiya

Otonomik Disrefleksiya Riski

Ö Yukarı Dön

Ölüm Anksiyetesi

Öz-Bakım Eksikliği Sendromu

Özbakımda Güçlendirilmeye Hazır Oluş

Yukarı Dön

Periferal Nörovasküler Disfonksiyon Riski

Preoperatif Pozisyonda Travma Riski

Post-Travma Sendromu

Post-Travma Sendromu Riski

Yukarı Dön

Rahatlığını Güçlendirmeye Hazır Oluş

Refleks İnkontinansı

Relokasyon (Taşınma) Stresi Sendromu

Relokasyon Stresi Riski

Renal Perfüzyonda Etkisizlik Riski

Riskli Sağlık Davranışları

Rol Performansında Etkisizlik

Yukarı Dön

Sağlığı Geliştirme  Davranışları

Sağlığı Sürdürmede Etkisizlik

Sağlığını Etkili Yönetme

Sağlığını Etkisiz Yönetme

Savunucu Baş Etme

Sedanter Yaşam Şekli

Serebral Doku Perfüzyonunda Etkisizlik Riski

Sıvı Dengesini Güçlendirmeye Hazır Oluş

Sıvı Volüm Dengesizliği Riski

Sıvı Volüm Eksikliği

Sıvı Volüm Eksikliği Riski

Sıvı Volüm Fazlalığı

Solunum Foksiyonunda Etkisizlik Riski

Sosyal Etkileşimde Bozulma

Sosyal İzolasyon

Sözel İletişimde Bozulma

Spritüel Distres

Spritüel Distres Riski

Spritüel İyilik Halini Güçlendirmeye Hazır Oluş

Spontan Ventilasyonu Sürdürmede Yetersizlik

Stres İnkontinansı

Stres Yüklenmesi

Ş Yukarı Dön

Şiddet Riski

Şok Riski

Yukarı Dön

Tanımlanan Rejime Uymada Güçlük

Taşma / Tahliye İnkontinansı

Tecavüz Travma Sendromu

Tekerlekli Sandalye İle Mobilitede Bozulma

Tekerlekli Sandalyede Transfer Yeteneğinde Bozulma

Travma Riski

Yukarı Dön

Unilateral İhmal

Uyku Kalitesini Güçlendirmeye Hazır Oluş

Uyku Örüntüsünde Rahatsızlık

Uykusuzluk

Uyku Bozukluğu

Uyku Örüntüsünde Rahatsızlık

Ü Yukarı Dön

Ümitsizlik

Ümidi Güçlendirmeye Hazır Oluş

Üriner Boşaltımda Bozulma

Üriner Eliminasyonu Güçlendirmeye Hazır Oluş

Yukarı Dön

Vasküler Travma Riski

Ventilatörden Ayrılmaya Disfonsiyonel Tepki

Ventilatörden Ayrılmaya Disfonsiyonel Tepki Riski

Vücut Sıcaklığında Dengesizlik Riski

Yukarı Dön

Yalnızlık Riski

Yaralanma Riski

Yatak İçi Mobilitede Bozulma

Yorgunluk

Yutmada Bozulma

Yürümede Bozulma

Yukarı Dön

Zehirlenme Riski

Nanda Tanı Listesindeki İçerikler Oluşturulurken Kullanılan Kaynaklar:

1.Erdemir, F. (2005). Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Ankara, Turkey: Nobel Tıp Kitapevleri.

2.Erdemir F, Altun E, Geckil E. (2004) Nursing Students’ Self Assesment and Opinions About Nursing Diagnosis in Clinical Practice, International Journal of Nursing Terminologies and Classification 14(4),34.3.Erdemir, F. (2003) NANDA Hemşirelik Tanıları Taksonomi II, Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyum Kitabı (5-7 Haziran 2003), Ankara, Türkiye, s:17.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu