HemsirelerKulubu.Com
Site ile ilgili görüşlerinizi yorum atarak bize iletebilirsiniz
HemsirelerKulubu.Com

Lisans Hemşirelik

Hastaya neyin ne zaman yapılacağı ve beklenen duruma ya da rahatsızlıklar yönünde bilgilendirme yapılmalıdır. Hastanın...
Derin soluk almada karın kaslarını kullanarak burun yoluyla yavaşça içeriye alınan hava, dudakların arasından yavaşça...
Sekresyonların birikme riskinin fazla olduğu hastalar, öksürme egzersizlerine ameliyattan önce başlamalıdır. Ancak kulak veya göz...
Tüm cerrahi hastalar, venöz tromboemboli açısından risk taşır. Hasta, ameliyat masasında uzun süre hareketsiz pozisyonda...
Ameliyat için hastanın fiziksel hazırlığı; ameliyat öncesi deri temizliğini sağlama, bağırsak temizliğinin yapılması, laboratuvar ve...
Ameliyat günü hemşirenin hastayla ilgili yapması gerekenler Hastanın hayati bulguları (ANTTA) ölçülmeli ve değerlendirilmelidir. Anormal...
Acil ameliyatlar plansızdır ve çok az bir hazırlıkla uygulanır. Acil ameliyat olacak hastalar için de...
Hasta ameliyathaneye götürülmeden önce rahatlatılması ve güven duygusunun artırılması için ailesi ile görüştürülmelidir. Acil durumlarda...
Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.
Kod Sistemleri genel olarak, sağlık kurumlarında, acil uzman müdahalesi gerektiren olaylarda uzmanlarınızın hızlı müdahalelerine imkan...
Ovariumlar ekzokrin ve endokrin salgı yapar. Kortexde, bağ doku içinde, ovarium folikülleri bulunur. Foliküllerin sayısı...
 Döllenme üç aşamada gerçekleşir: Ovumun spermatozoon tarafından tanınması Spermatozoonun ovuma girişinin ayarlanması ve sadece bir...
Adölesan dönemi; fiziksel, biyokimyasal, ruhsal ve sosyal yönden hızlı büyüme, gelişme, olgunlaşma süreçleriyle çocukluktan yetişkinliğe...
Doğurganlık dönemi olarak adlandırılan bu dönemin başlangıç yaşı ortalama 19’dur. Ülkemizde sosyokültürel etmenler göz önünde...
Cinsel olgunluk devresinin sona ermesinden sonra bu döneme geçilir. Bu geçiş, belli belirsiz meydana gelir....
Menopoza girişi etkileyen faktörler aşağıda sıralanarak açıklanmıştır. Genetik Faktörler Menopoza girme yaşı, menopozdan etkilenme gibi...
Yaşlılık organizmanın geriye dönüşü olmayan bir şekilde yıpranması ve işlevlerinin bozulmaya başlaması şeklinde tanımlamaktadır. Doku...
Hemşire Oryantasyon Rehberi İÇİNDEKİLER GİRİŞ ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ KURUMUN TANITIMI Hastanenin Fiziki Yapısı...
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2008 yılında kurulan Acıbadem Üniversitesinin bilimsel yayın organıdır. Derginin amacı...
Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (DUSBED) yayın hayatına Ocak 2011 yılında başlamıştır. Dört ayda...
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi; yılda üç sayı...
Clinical and Experimental Health Sciences; Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün uluslararası, bağımsız, önyargısız ve çift-kör...
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi ; Temel Tıp  Bilimleri, Cerrahi  Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri, ...
Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi (Journal of Health Science and Profession-HSP) 4 ayda bir (Şubat, Haziran, Ekim) olmak...
SDÜ-Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından yılda iki kez yayımlanan,...