Home / Lisans Hemşirelik

Lisans Hemşirelik

Hastayı Bilgilendirme

hastayı bilgilendirme

Hastaya neyin ne zaman yapılacağı ve beklenen duruma ya da rahatsızlıklar yönünde bilgilendirme yapılmalıdır. Hastanın gereksinimleri/istekleri dikkatlice dinlenmeli, hastanın merak ettikleri açıklanmalı, korkularını belirlemek için hastanın sözlü ya da sözlü olmayan tepkileri değerlendirilmelidir.  Hastaya aşağıdaki konular hakkında bilgi verilmelidir. Ameliyat öncesi işlemler hakkında bilgilendirme Cerrahi kliniğin yeri Ameliyat için bekleme …

Devamını oku »

Derin Solunum Egzersizleri

derin solunum egzersizleri

Derin soluk almada karın kaslarını kullanarak burun yoluyla yavaşça içeriye alınan hava, dudakların arasından yavaşça dışarıya verilir. Doğru şekilde derin soluk alabilmek için sadece göğüs kafesi kasları değil, diyafram ve karın kasları da kullanılmalıdır. Hastaya solunum egzersizleri sadece tarif edilmeyip hemşire tarafından yapılarak gösterilmelidir. Büzük dudak (pursed-lip) solunumu Egzersiz sırasında …

Devamını oku »

öksürme egzersizleri

öksürme egzersizleri

Sekresyonların birikme riskinin fazla olduğu hastalar, öksürme egzersizlerine ameliyattan önce başlamalıdır. Ancak kulak veya göz cerrahisi geçirecek ya da hiatus veya büyük karın fıtık tamiri yapılacak hastalarda öksürme egzersizi yaptırılmamalıdır. Ayrıca beyin cerrahisi geçiren hastalar ameliyat sonrası kafa içi basıncı arttırmamak için öksürmemelidir. Öksürme egzersizi, bronşlarda biriken sekresyonun kolay çıkartılmasına …

Devamını oku »

Antiembolizm Çorabının ve Kompresyon Çorabının Giydirilmesi

antiembolizim

Tüm cerrahi hastalar, venöz tromboemboli açısından risk taşır. Hasta, ameliyat masasında uzun süre hareketsiz pozisyonda kaldığı için derin ven trombozu gelişmesi açısından risk altındadır. Bu risk, uzun süren büyük cerrahi girişimlerde, kanser ameliyatları ve ortopedik girişimlerde daha da artmaktadır. Profilaktik olarak açık kalp ameliyatları gibi büyük cerrahi girişimlerde alt ekstremitelerin …

Devamını oku »

Ameliyat Gününden Önceki Gece Hazırlığı

ameliyat gününden

Ameliyat için hastanın fiziksel hazırlığı; ameliyat öncesi deri temizliğini sağlama, bağırsak temizliğinin yapılması, laboratuvar ve radyolojik testlerin kontrol edilmesi, yaşam bulgularının kontrolü ve hasta kayıtlarının doğrulanmasını kapsar. Doktor, hastanın tüm muayene ve bulgularını gözden geçirir, her şey hazır ve normal ise ameliyat için yazılı istem verir. Hastaya ve ailesine ameliyatın …

Devamını oku »

Ameliyat Günü Yapılan Hazırlık

ameliyat günü

Ameliyat günü hemşirenin hastayla ilgili yapması gerekenler Hastanın hayati bulguları (ANTTA) ölçülmeli ve değerlendirilmelidir. Anormal bulgulardan cerrahi ekibi haberdar Cilt hazırlığı ve tüm fonksiyonları kontrol edilmeli, normal sınırlar dışındaki bulgular doktora haber Ameliyat günü mümkünse hasta banyo yapar, bu mümkün değilse eli yüzü silinir, ayak banyosu verilir, saçlar bir örtü …

Devamını oku »

Acil Durumlarda Hastanın Hazırlığı

acil durumlar

Acil ameliyatlar plansızdır ve çok az bir hazırlıkla uygulanır. Acil ameliyat olacak hastalar için de ameliyat öncesi gereken tüm hazırlıklar geçerlidir. Ancak acil ameliyatlarda zaman yetersizliği nedeni ile planlanmış ameliyatlar için yapılacak hazırlıklar uygulanamaz, hatta bazı durumlarda ayrıntılı bir anamnez bile bir kenara bırakılarak hareket edilir. Ameliyat öncesi değerlendirme acil …

Devamını oku »

Acil Durumlarda Ameliyathaneye Götürme ve Hasta Ailesinin Eğitimi

Acil Durumlarda Ameliyathaneye Götürme

Hasta ameliyathaneye götürülmeden önce rahatlatılması ve güven duygusunun artırılması için ailesi ile görüştürülmelidir. Acil durumlarda bu mümkün olmayabilir. Acil durumlarda aile haberdar edilmeli ve hastaneye gelmesi sağlanmalıdır. Hasta ameliyathaneye sedye ile seri bir şekilde götürülmeli, düşmemesine dikkat edilmeli (sedyenin kenarları kaldırılmalı), üzeri bir battaniye ile örtülerek hava akımından korunmalıdır. Hastanın …

Devamını oku »

Mavi Kod Nedir?

mavi kod

Kod Sistemleri genel olarak, sağlık kurumlarında, acil uzman müdahalesi gerektiren olaylarda uzmanlarınızın hızlı müdahalelerine imkan veren erken diğer adlarıyla acil uyarı, acil çağrı ve yönlendirme sistemleridir. Bu sistemlerin ana amacı, olay anında kısa sürede yapılması gerekenler için ortak bir kurum anlayışı sağlamaktır. Mavi Kod Sistemi, bir hastanın ya da kurum …

Devamını oku »

Ovarial Siklus

ovarial siklus

Ovariumlar ekzokrin ve endokrin salgı yapar. Kortexde, bağ doku içinde, ovarium folikülleri bulunur. Foliküllerin sayısı doğumdan sonra artmaz, yaşla birlikte azalır. Doğumdan sonra ovariumun kapsülü altında birçok olgunlaşmamış folikül bulunur. Menstruel siklusun baĢlangıcında foliküllerden birkaçı büyür ve ovarium yüzeyine yaklaşır. Diğer foliküller olgunlaşmaz. Menstruel siklusun bu evresine foliküler evre, olgunlaşan …

Devamını oku »

Fertilizasyon (Döllenme)

döllenme

 Döllenme üç aşamada gerçekleşir: Ovumun spermatozoon tarafından tanınması Spermatozoonun ovuma girişinin ayarlanması ve sadece bir spermatozoonun girmesine müsaade edilmesi Döllenmiş yumurtanın durgun olan metobalizmasının aktive edilmesi, çoğalma ve embriyo gelişiminin sağlanması Spermatozoonun baş kısmının ucundaki akrozom adı verilen bölge, proteinleri parçalayan enzimleri taşır. Akrozom enzimleri, yumurta hücresini (ovumu) çevreleyen tabakaları …

Devamını oku »

Puberte Dönemi (Ergenlik dönemi)

puberte dönemi

Adölesan dönemi; fiziksel, biyokimyasal, ruhsal ve sosyal yönden hızlı büyüme, gelişme, olgunlaşma süreçleriyle çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir. Bu dönemde, özellikle kızlarda vücut biçimi büyük önem taşır. Dış genital organlarda ilk gelişme genellikle memelerde görülür. Bunlardan hemen sonra böbrek üstü bezinden üretilen androjen hormonlarının etkisiyle vulva ve pubik kılları, peşinden de …

Devamını oku »

Seksüel Ergenlik (Doğurganlık) Dönemi

seksüel ergenlik

Doğurganlık dönemi olarak adlandırılan bu dönemin başlangıç yaşı ortalama 19’dur. Ülkemizde sosyokültürel etmenler göz önünde bulundurularak bu yaş 15 olarak kabul edilmektedir. 15-45 yaş arasında yer alan bu dönem yaklaşık 30 yılı yani kadının en üretken ve aktif olduğu yılları kapsar. Bu dönemde 400-500 kadar ovulasyon meydana gelir. Bu dönemde …

Devamını oku »

Klimakterium ve Menopoz Dönemi

klimakterium ve menopoz dönemi

Cinsel olgunluk devresinin sona ermesinden sonra bu döneme geçilir. Bu geçiş, belli belirsiz meydana gelir. Klimakterium dönemi yaklaşık 45 yaş civarında başlar ve menopozdan sonraki belli bir süreyi de içine alarak yaşlılık dönemi kabul edilen 65 yaş sınırına kadar devam eder. Klimakterium (climacterium) Yunanca bir kelime olup merdiven basamağı anlamına gelen …

Devamını oku »

Menopoza Girişi Etkileyen Faktörler

menopoza girişi etkileyen faktörler

Menopoza girişi etkileyen faktörler aşağıda sıralanarak açıklanmıştır. Genetik Faktörler Menopoza girme yaşı, menopozdan etkilenme gibi konularda genetik faktörler önemlidir. Bir aileye mensup kadınların hemen hemen aynı  yaşlarda menopoza girdiği görülmektedir. Genital Faktörler Menopozun ortaya çıkmasında over fonksiyonlarındaki dengenin önemli rolü vardır. Düzensiz âdet gören kadınlar, düzenli âdet görenlere kıyasla daha …

Devamını oku »

Senium (Yaşlılık) Dönemi

senium

Yaşlılık organizmanın geriye dönüşü olmayan bir şekilde yıpranması ve işlevlerinin bozulmaya başlaması şeklinde tanımlamaktadır. Doku ve hücrelerdeki yaşlanma dikkate alınarak 64 yaş ve daha yukarı yaştaki bireylerin yaşlılık döneminde oldukları kabul edilir. Bu dönemin daha sağlıklı ve daha mutlu geçmesi için bu yaş grubunda bulunan bireylerin beslenmelerine önem vermeleri gereklidir. …

Devamını oku »

Hemşire Oryantasyon Rehberi

hemşire oryantasyon rehberi

Hemşire Oryantasyon Rehberi İÇİNDEKİLER GİRİŞ ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ KURUMUN TANITIMI Hastanenin Fiziki Yapısı ve Ulaşım Hizmet Sunulan Bölümler Yönetsel Yapı ve Yöneticiler Kalite Yönetim Birimi Eğitim Komitesi Enfeksiyon Kontrol Birimi Çalışma Koşulları ve Özlük Hakları Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Komite ve Ekipler Memnuniyet değerlendirme komitesi Akıllı ilaç kullanımı …

Devamını oku »

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

acıbadem üniversitesi sağlık bilimleri dergisi

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2008 yılında kurulan Acıbadem Üniversitesinin bilimsel yayın organıdır. Derginin amacı ülkemizde ve dünyada sağlık bilimleri ve özellikle de tıp alanında kaydedilen güncel gelişmeleri aktarmak, özgün bilimsel çalışmaların bilim dünyasına mal edilmesini sağlamak, aynı zamanda da olumlu ve olumsuz yönleriyle bu gelişmelerin tartışıldığı bilimsel bir forum …

Devamını oku »

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

düzce üniversitesi sağlık bilimleri enstitüsü dergisi

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (DUSBED) yayın hayatına Ocak 2011 yılında başlamıştır. Dört ayda bir olmak üzere Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yayınlanmaktadır. Sağlık alanı araştırmalarından orijinal araştırma, derleme, olgu sunumu ve diğer (editöryel yorum/tartışma, editöre mektup, bilimsel mektup, cerrahi teknik, ayırıcı tanı, orijinal görüntüler, tanınız nedir, tıbbi kitap …

Devamını oku »

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi

fırat üniversitesi sağlık bilimleri tıp dergisi

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi; yılda üç sayı olarak yayınlanır. Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Dergisi; orijinal klinik ve deneysel araştırma yazılarını, olgu sunumlarını ve yayınlanmış yazılara ilişkin değerlendirmeleri içeren editöre mektupları ve davetli derlemeleri kabul eder.ISSN: 1308-9315  e ISSN: 2148-8797 Dergiye ulaşmak için …

Devamını oku »

Clınıcal And Experımental Health Scıences

clınıcal and experımental health scıences

Clinical and Experimental Health Sciences; Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün uluslararası, bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan açık erişimli, bilimsel yayın organıdır. Dergi, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 sayı yayınlanır. Dergi Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapmaktadır. Derginin amacı; etik kurallara uyumlu …

Devamını oku »

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

gümüşhane üniversitesi sağlık bilimleri dergisi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi ; Temel Tıp  Bilimleri, Cerrahi  Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri,  Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Sağlık Yönetimi , Ebelik, Çocuk Gelişimi, İlk ve Acil Yardım ( Paramedik ) ,Tıbbi Laboratuvar, Sporcu Sağlığı, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sosyal Hizmetler, Diş Hekimliği ve  Veterinerlik   gibi  bütün sağlık  …

Devamını oku »

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi

sağlık bilimleri ve meslekleri dergisi

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi (Journal of Health Science and Profession-HSP) 4 ayda bir (Şubat, Haziran, Ekim) olmak üzere yılda 3 kez  elektronik olarak yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergide sağlık bilimlerinin tüm alanları ile ilgili bilimsel araştırma ve derleme yazılara yer verilir. Yayınlanan makaleler Türkiye Atıf Dizininde taranmaktadır. ISSN: 2148-7588 Dergiye ulaşmak için adrese …

Devamını oku »

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi

SDÜ-sağlık bilimleri enstitüsü dergisi

SDÜ-Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından yılda iki kez yayımlanan, multidisipliner, hakemli, süreli bir e-dergidir. SDÜ-Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi temel sağlık bilimleri, diş hekimliği, hemşirelik ve spor bilimleri ile ilgili klinik ve deneysel özgün makale, derleme, olgu raporu, editörün tavsiyesiyle hazırlanan makale, teknik not ve …

Devamını oku »