HemsirelerKulubu.Com
Site ile ilgili görüşlerinizi yorum atarak bize iletebilirsiniz
HemsirelerKulubu.Com

Hemşirelik Bakım Planları

Pulmoner ödem , akciğer dokusunda ya da alveoller alanda anormal olarak sıvı toplanmasıdır. Akciğerlerdeki kan...
Pnömoni akciğer dokusunun akut olarak iltihaplanmasıdır. Başta bakteriler olmak üzere virüsler, mantarlar ve parazitlerde pnömoniye...
Otoimmun  hemolitik anemi de hasta kendi eritrositine karşı antikor üretmektedir. Bu üretilen antikorlar eritrosit antijeniyle...
Orak hücreli anemi, alyuvarlarda oksijen taşıyıcı protein olan hemoglobinin anormalliği sonucunda alyuvarların şekil değiştirerek orak...
Multiple miyelom, kemik iliğinde bulunan plazma hücrelerinden kaynaklanan bir kanser çeşididir. Plazma hücreleri normalde enfeksiyonlarla...
Multinodüler guatr, tiroit bezinde birden fazla nodül olması durumudur. Tiroit nodüllerle büyüme yapar. Multinodüler guatrın...
Metabolik asidoz, vücut sıvısında uçucu olmayan H+ iyonunun artması veya böbreklerden fazla miktarda HCO3 atılması...
Kuduz, geçmişten günümüze dek tehlikeli hastalıklar arasında yerini koruyan ve köpeklerden insanlara bulaşan kuduz virüsü...
Kronik lenfositik lösemi, B lenfositlerinin anormal olarak çoğalması durumudur. Bu kontrolsüz çoğalma kemik iliği, kan...
Korpulmonale akciğer yapı ve fonksiyonlarının ileri derecede bozulmasına bağlı olarak pulmoner dolaşımın bozulması, yetmezlik, dilatasyon...
KOAH kronik obstrüktif akciğer hastalığıdır. Temel bireyin nedeni kronik bronşit veya amfizem yaşamış olmasıdır. KOAH,...
Kalıtsal sferositoz, eritrosit zarının anormal geçirgen olmasıdır. Bunun sonucunda eritrosit içine fazla sıvı dolarak düz...
Kalıtsal Hemokromatozis genetik kökenli bir hastalıktır. Normal de vücutta depolanması gereken demir miktarının anormal bir şekilde...
Hodgkin dışı lenfoma, lenfoid kökenli bir hücrenin anormal olarak çoğalması sonucunda oluşur. Bu hücreler çok...
Tiroid bezinin yeterince çalışmaması veya tiroid hormonunun yeterli salgılanamaması ile gelişen tabloya hipotiroidi denir. Tiroid bezinin yeteri...
Hipoparatiroidizm paratiroit bezlerinin az çalışması sonucunda yeterli miktarda parathormon salgılayamaması, böbrek fonksiyonlarının normal olmasına rağmen hipokalsemi...
Hipopotasemi, potasyum seviyesinin 3,5 mEq/lt’nin altında olması durumudur. Birçok neden hipopotasemiye sebep olabilmektedir. Hipopotasemi (Hipokalemi)...
Hiponatremi, sık olarak karşımıza çıkan bir elektrolit bozukluğudur. Sodyum Na+ seviyesinin 135 mEq/L’nin altına düşmesi...
Hipermagnezemi, besinlerle vücuda fazla miktarda magnezyum alınması, böbrek fonksiyonlarında problem olması veya magnezyum içeren ilaçların...
Hiperkalsemi,  hiperparatiroidizm, kemik tümörleri, böbrek yetmezliği gibi birçok durumun sebep olabileceği bir durumdur. Vücuda diyetle...
Hemofili B, cinsiyet kromozomunda bozukluk olmasına bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalıktır. Hemofili B faktör...
Hemofili A(klasik hemofili), kanın pıhtılaşması için gerekli olan faktör VIII’ de işlevsel bir bozukluk olması...
Uygulanan sıvı tedavisi sırasında infüzyon setinin içinde kalan hava kabarcıklarının dolaşıma katılması ile meydana gelen...
Guillain-Barre Sendromu (GBS) bağışıklık sisteminden köken almaktadır. Bu sendrom da bağışıklık sistemi kişinin sinir hücrelerine...
Folik asit eritrosit üretimi ve olgunlaşmasını sağlayan bir maddedir. Sebzeler, meyveler, tahıllar ve süt ürünlerinde...
Epilepsi hastalığı sara olarak da bilinen, beyin hücrelerinin gereğinden fazla uyarılması sonucu oluşan anormal bir...
Endejon ya da ekzojen kaynaklı, fırsatçı ya da patojen bir ajanın (Virüs, fungus, bakteri, protozoa...
AIDS/HIV Nedir? AIDS/HIV virüsü bulaştığında bağışıklık sistemini zayıflatır, tedavi edilmediği durumda ise bağışıklık sistemi çökerek...
İntravenöz yoldan verilen sıvıların çok hızlı verilmesi ile dolaşımdaki sıvı volümünün artması durumuna “dolaşım yüklenmesi”...
Dâhiliye kliniklerinde çalışan hemşirelerin sıklıkla karşılaştıkları hasta grubu diyabetik hastalardır. Diyabet ve hemşirelik bakımı hakkında...
Diyabet insipidus, sıvı tüketmeye rağmen ADH salınımının veya etkinliğinin yetersiz olası sonucunda aşırı susuzluk ve...
Derin Ven Trombozu (DVT) derin yerleşimli toplardamarlarda meydana gelen pıhtılaşmayı ifade eder ve önemli mortalite...
Demir eksikliği anemisi normalde vücut için gerekli miktarda emilmesi gereken demirin yeterli oranda emilememesi veya...
Cushing hastalığı, adrenal korteksin aşırı çalışmasına bağlı olarak fazla miktarda glukokortikoide vücudun maruz kalması durumudur....
Basilli dizanteri ; kanlı ve irinli ishalin görüldüğü, ateş ve baş dönmesinin eşlik ettiği ağır...
Pernisiyöz anemisi B12 vitamini eksikliği sonucunda oluşan megoblastik anemidir. B12 vitamini suda çözünerek karaciğerde depolanabilir....
Ateşli Hasta (Hipertermi) Normalde 36.5-37 OC  olması gereken vücut ısısının normal değerinden daha yüksek olması...
Astım, hava yollarının kronik olarak iltihaplanması durumudur. Genetik ve çevresel faktörler astımın oluşumunda oldukça önemli...
Aplastik anemi kemik iliğinden kaynaklanan bir anemi türüdür. Kan hücrelerinin ve pıhtı hücrelerinin oluşumundan sorumlu...
Anemi doku oksijen gereksiniminin belirlediği eritrosit miktarının normalin altına düşmesidir. Hemoglobinin kanda bulunması gereken miktarın...
Amipli dizanteri, amiplerin neden olduğu ve kalınbağırsağın tutulduğu ciddi bir hastalıktır. Tüm dünya genelinde sık...
Nörolojik bir hastalık türü olan alzheimer hastalığı unutkanlık ile başlayarak kendini gösterir. Tüm demanslar arasında...
Akut miyokard enfarktüsü, kalbin kendini besleyen koroner damarların ani olarak tıkanması sonucunda miyokard hücrelerinin beslenememesi...
Akut lenfositik lösemi, lenfoblastların olgunlaşmasının bozulması sonucunda anormal olarak kontrolsüz bir şekilde aşırı çoğalmaları ile...
Akut infeksiyöz ishal, barsak mukozasının mikroorganizmalar tarafından zarar görmesi sonucu oluşur. Akut infeksiyöz ishal salgınının...
Akromegali, hipofiz bezinin aşırı büyüme hormonu salgılaması sonucunda meydana çıkan bir durumdur.  Büyüme hormonunun aşırı...
Kliniklerde AIDS hastaları ile karşılaşan hemşireler bazen ne yapacaklarını bilemezler. Öncelikle hemşireler HIV virüsünsün dokunmak,...
Addison hastalığı, adrenal korteksten adrenokortikal hormonların yetersiz salgılanması sonucunda oluşan bir durumdur. Yetersiz salgılanmaya bağlı...
Vertigo halk dilinde baş dönmesi anlamına gelmektedir. Vertigo varlığında kişi dengesini sağlamakta zorluk çeker. Çünkü...
Yanık, bir travma çeşididir. Derecesine göre çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Yanık derecelendirilirken derinliği de göz...
Trakeostomi, solunum fonksiyonlarının devamlılığını sağlamak amacı ile soluk borusuna açılan cerrahi bir deliktir. Trakeostomi Hangi...