Hemşirelik Yasa ve Yönetmelikleri

Hemşirelerin Nöbet Esasları

Hemşirelerin Nöbet Esasları

 1. Nöbet sabah 8’ den ertesi gün sabah 8’e kadar devam eder. Nöbetçi olanlar hiçbir durumda kurumdan ayrılamazlar.
 2. Nöbetçi hemşire nöbeti teslim alacak hemşire gelmeden ve nöbetinde geçen önemli olaylar, izlenecek hususlar hakkında gerekli bilgiyi vermeden ayrılamaz.
 3. Nöbet hizmetleri, yataklı tedavi kurumlarının tiplerine, yatak ve personel kadrosuna, yer ve önemine, faaliyetinin çokluğuna göre ayrı ayrı hükümlere tabidir.
 4. Gece nöbeti tutanlara ertesi günü görev verilmez. Geceyi yoğun mesai ile uykusuz geçiren personele, kurumun personel durumu ve imkanları müsait olmak, hizmeti aksatmamak kaydıyla evinde veya kurum içerisinde lüzum görüldüğü sürece dinlenmesi için izin verilebilir. Fakat acil durumlarda nöbetçi hekimin davetine uymaya mecburdurlar.
 5. Hafta tatillerinde ve resmi tatil günlerinde nöbet tutanlara hizmeti aksatmamak kaydıyle diğer iş günlerinde nöbet süresi kadar izin verilebilir.
 6. Nöbet listeleri her hizmet bölümü veya meslek için ayrı olarak düzenlenir. Başhemşireliğe bağlı olanların listelerini başhemşirelik düzenler ve bunları hastane müdürü onaylar.
 7. Nöbet listelerinin birer örneği kurumun görülebilen bir yerine asılır. Birer örneği de Sağlık Müdürlüğüne gönderilir.
 8. Nöbet listeleri normal günler için ayrı hafta sonları ve resmi tatil günleri için de ayrı olarak düzenlenir.
 9. Nöbet listeleri yıllık izinler göz önünde bulundurularak yapılır.
 10. Nöbet tutan her meslek grubu için nöbet defteri tutulur. Nöbetçiler bu deftere nöbetlerinde geçen önemli olayları saat belirleyerek ve bir sonraki nöbetçiye devredilen tıbbi, idari ve teknik işlerle ilgili önerilerini kaydeder.

Hemşire ve Hemşire Yardımcılarının Nöbetleri:

Madde 48 –Doğum servisi bulunmayan kurumlarda, hemşire, ebe ve hemşire yardımcısı (başhemşire dahil) toplamı ikiden fazla ise, bunlar arasında nöbet uygulanır. Başhemşire ile beraber dörtten fazla hemşire, ebe ve hemşire yardımcısı bulunan kurumlarda servis sorumlu hemşireleri nöbete girmez, herhangi bir sebeple sayıları dörtten aşağı inerse o da nöbete dahil olur.

Doğum servisi bulunan kurumlarda ebelik görevi yapanlarla, hemşirelik görevi yapanlar için ayrı ayrı nöbet düzenlenir. Ebelik ve hemşirelik hizmeti görenlerin miktarı yeterli olduğu ve hizmetin icapları gerektirdiği takdirde kurum ayrı ayrı yerlerde birden fazla hizmet yeri için hemşirelik nöbeti ihdas edilebilir. (Genel servisler, acil bakım, yoğun bakım gibi)

Nöbetçi Hemşirelerin Görev ve Yetkileri:

Madde 184 – Nöbetçi hemşire, nöbetçi hekimin emrinde, onun direktiflerine göre çalışır.

 • Nöbet tuttuğu servis ve hizmet yerlerinde hastaları muayeneye hazırlamak,
 • Hekimin gerekli gördüğü tedavileri usulüne uygun olarak uygulamak,
 • Üzerine düşen kayıtları yapmak,
 • Durumu ağırlaşan hastaları nöbetçi hekime bildirmekle yükümlüdür.

Birden fazla hemşire nöbeti tutulan kurumlarda her nöbet biriminin tüm hemşirelik hizmetlerinden, o birimin nöbetçi hemşiresi sorumludur. Bu takdirde ve başhemşire nöbeti tutulmayan ve birden fazla hemşirenin nöbet tuttuğu durumlarda kıdemli nöbetçi hemşire, başhemşire görevlerini de üzerine alır.

Kaynak: Yataklı Tedavi Kurumları İşletmeleri Yönetmeliği (2005), T.C. Resmi Gazete, 8720 K, 1 Nisan 2005

Tuğçe Durgut

“İnsanı gülünç duruma düşürecek zaaflardan kaçınmak hayatımın uğraşı oldu.” Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemşiresi -Marmara Üniversitesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu