Hemşire Oryantasyon Rehberi

Hemşire Oryantasyon Rehberi

İÇİNDEKİLER


 1. GİRİŞ
 2. ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI
 3. MİSYONUMUZ
 4. VİZYONUMUZ
 5. KURUMUN TANITIMI

Hastanenin Fiziki Yapısı ve Ulaşım Hizmet Sunulan Bölümler Yönetsel Yapı ve Yöneticiler

Kalite Yönetim Birimi Eğitim Komitesi Enfeksiyon Kontrol Birimi

Çalışma Koşulları ve Özlük Hakları Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Komite ve Ekipler

Memnuniyet değerlendirme komitesi Akıllı ilaç kullanımı komitesi

Tesis güvenli komitesi Güvenlik raporlama komitesi Bilgi güvenli komitesi Temizlik komitesi

Enfeksiyon kontrol komitesi Hasta güvenliği komitesi Çalışan güvenliği komitesi Eğitim komitesi

 1. HASTANE KURALLARI
 2. HİZMET KALİTE STANDARTLARI KAPSAMINDA HASTA-ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ
 3. ENFEKSİYONDAN KORUNMA
 4. HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI
 5. HEMŞİRELERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1.   GİRİŞ

Bu rehber; göreve yeni başlayan sağlık personelinin kuruma; kurum içinde pozisyon değişikliği mey- dana gelen sağlık personelinin yeni görevine en kısa sürede uyumlaşmasını ve bakım hizmetlerinin kurumun hedeflerine uygun kalitede sürdürülmesini sağlamak ve uygulayıcılara kılavuzluk etmek üzere hazırlanmıştır.

2.   ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI

 • Çalışana “kuruma hoş geldin” diyerek kuruma bağlılığı sağlamak,
 • Organizasyonun yapısı, amaçları, felsefesi konularda çalışana bilgi vermek,
 • Kişide kendine güven duygusu yaratmak,
 • Bireyde ait olma duygusunu geliştirmek ve verimli olma isteğini uyandırmak,
 • Çalışana içinde bulunduğu şartları tanıtmak ve mevcut durumu öğrenme zamanını kısaltmak,
 • Motivasyonu arttırmak,
 • Çalışanı daha sonraki eğitimlere hazırlamak,
 • Disiplin suçlarını azaltmak,
 • Deneme yanılma yoluyla öğrenmeye fırsat vermemek,
 • Hizmet verirken kendisi ile arkadaşları için risk oluşturabilecek hususları kontrol altına almak,
 • Kişiyi görev-yetki ve sorumlulukları konularında bilgilendirmek,

Kurumun misyon ve vizyonunu çalışana benimsetmektir

[embeddoc url=”https://hemsirelerkulubu.com/wp-content/uploads/2017/05/Hemsire-Oryantasyon-Rehberi.pdf” width=”720px” height=”500px” download=”all” text=”Rehberi buradan indirebilirsiniz”]

hakkında Hemşireler Kulübü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.