Home / Yağmur Sezgin

Yağmur Sezgin

1995 yılında İstanbul’da doğan Yağmur Sezgin 2013 yılında İstanbul Bahçelievler Füsun Yönder Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde lisans eğitimine başladı. Halen Marmara Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nde 3.sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir. Aynı zamanda Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü’nde eğitimine devam etmektedir.

Acı çekme ve Hemşirelik Bakımı

acı çekme

Olası veya algılanan bir kayba (organ, kişi, ilişki…) karşı fizyolojik ve psikolojik tepkileri gösteren bireydeki ya da ailedeki durumdur. Acı çekme, bir kayıptan sonra normal acı çekmeyi ve keder – yas sürecinde olmayı ifade eden doğal bir durumdur. Acı çekmeye neden olan durumlar Kayıplara bağlı (organ kaybı, düşükler, ölü doğum, …

Devamını oku »

Adaptif Kapasitede Azalma ve Hemşirelik Bakımı

adaptif kapasitede azalma

Adaptif Kapasitede Azalma: İntrakranial Nedir? Normalde intrakranial volümdeki artışları kompanse eden intrakranial sıvı dinamiği mekanizmalarının bozulması ve bunun sonucunda da zararlı ve zararsız uyaranlara karşı kafa içi basıncın uyumsuz bir şekilde artmasıdır. Adaptif kapasitede azalma hemşire ve tıbbın ortak olarak çalışması gereken önemli bir durumdur. Adaptif Kapasitede Azalmanın Belirtileri Kafa …

Devamını oku »

Aile Baş Etmesinde Yetersizlik ve Hemşirelik Bakımı

aile baş etmesinde yetersizlik

İçsel veya dışsal herhangi bir stresörle karşılaşıldığında stresörü yönetmekte yetersiz kalınması durumudur. Fiziksel, psikolojik veya bilişsel yetersizlik nedeni ile bu durumu yaşayan ailedeki duruma Aile baş etmesinde yetersizlik denir. Aile Baş Etmesinde Yetersizlik Belirtileri Eş şiddetine maruz kalma Bireyin bakımında ihmalkâr olma Aile içi yetersiz iletişim olması Sağlık problemindeki gerçeğin …

Devamını oku »

Bakım Verici Rolünde Zorlanma Riski Ve Hemşirelik Bakımı

bakım verici rolünde zorlanma riski

Bakım verici rolünde zorlanma riski nedir? Bir kişiye bakım verirken fiziksel, duygusal, sosyal ve ekonomik açılardan sıkıntı yaşama riski olan bireydeler de ki durumdur. Bakım verici bireyin durumunu hemşire gözlemlemeli ve gerekli yardımı sağlamalıdır. Bakım Verici Rolünde Zorlanma Riski Belirtileri Bakım verenin zamanın ve fiziksel enerjisinin yetmediğini ifade etmesi Gerekli …

Devamını oku »

Bebek Davranışının Organizasyonunu Güçlendirmeye Hazır Oluş Ve Hemşirelik Bakımı

bebek davranışının organizasyonunu güçlendirmeye hazır oluş

Bebek Davranışının Organizasyonunu Güçlendirmeye Hazır Oluş Nedir? Bir bebeğin fizyolojik ve davranışsal sistemlerinin işlevlerinin düzenlenmesidir. Bebeğin örüntülerini doyumlu, istendik düzeyde olmasının sağlanmasıdır. Çevresel uyaranlara daha yüksek düzeyde bir uyum sağlana potansiyelinin bulunmasıdır. Bebekte strese yol açabilecek durumlar azaltılmaya çalışılmaktadır. Bebek Davranışının Organizasyonunu Güçlendirmeye Hazır Oluş Belirtileri Solunum ve rengini düzenleyebilme …

Devamını oku »

Beden imgesinde (imajında) bozulma ve hemşirelik bakımı

beden imgesinde

Kişinin fiziksel olarak dış görünüşünü algılayış biçiminde sorunlar yaşaması ve bu riski taşıyan bir bireydeki durumdur. Beden imgesinde (imajında) bozulma yaşayan kişilerde algılanan beden ile bireyin düşündüğü beden görünümü arasında çatışma yaşanır. Beden imgesinde (imajında) bozulma belirtileri Kişinin algılanan durumuna sözel veya sözel olmayan olumsuz tepkiler vermesi (örneğin; bedeninden utanma …

Devamını oku »

Deri Bütünlüğünde Bozulma Riski Ve Hemşirelik Bakımı

deri bütünlüğünde bozulma riski

Deri bütünlüğünde bozulma riski nedir? Cilt veya cilt altı dokularda bir değişim olan veya bir hasar olan bireylerdeki durumdur. Ciltte oluşabilecek kızarıklıklar, kaşıntı, morluklar vs. gibi durumlar gözlenebilir. Deri Bütünlüğünde Bozulma Riski Belirtileri Deride morluklar Kaşıntı Deride soyulma Dokuda bozulma, yaralanma Ciltte lezyon oluşumu Ödem Deri Bütünlüğünde Bozulma Riski Nedenleri …

Devamını oku »

Disfonksiyonel aile içi süreçler ve hemşirelik bakımı

disfonksiyonel aile içi süreçler

Aile biriminin ekonomik, fizyolojik, psikososyal fonksiyonlarının kronik olarak bozulması, bu durumun çatışmaya, problemlerin inkârına, problem çözmede etkisizliğe ve krize neden olması durumuna disfonksiyonel aile içi süreçler denir. Disfonksiyonel aile içi süreçler belirtileri Aile içi ilişkilerin giderek kötüleşmesi, Aile üyelerinin etkisiz iletişim kurması, Eşler arasında etkisiz iletişim, Aile içi rollerde bozulma, …

Devamını oku »

Durumsal Düşük Benlik Saygısı Ve Hemşirelik Bakımı

durumsal düşük benlik saygısı

Durumsal düşük benlik saygısı nedir? Kendisinde önceden olumlu benlik saygısı olmasına rağmen bir durum ile karşılaşınca duruma tepki olarak kendisi hakkında negatif duygular yaşayan bireylerdeki durumdur. Durumsal düşük benlik saygısı belirtileri Önceden kendisini olumlu değerlendiren bireyin yaşanan duruma karşı olumsuz değerlendirme yapması Kendi duygularını olumsuz olarak ifade etmesi Sosyal izolasyon …

Devamını oku »

Etkisiz inkâr Ve Hemşirelik Bakımı

etkisiz inkâr

Etkisiz inkâr nedir? Sağlığı ile ilgili sorunları görmeyen, var olan problemi kabul etmeyen yada bunları azımsayan bireydeki durumdur.Sağlık bakımı almak istemeyen tedavileri kabul etmeyen bireylerde söz konusudur. Etkisiz inkâr belirtileri Sağlık durumunda bozulma olmasına rağmen bakım almayı reddetme Hastalığı yaşam şekli üzerine etkisini kabul etmeme Belirtilerin veya tehlikelerin kendisi ile …

Devamını oku »

Gastrointestinal Motilitede Fonksiyon Bozukluğu ve Hemşirelik Bakımı

gastrointestinal motilitede fonksiyon bozukluğu

Gastrointestinal Motilitede Fonksiyon Bozukluğu Nedir? Sindirim sisteminde peristaltik aktivitesi artan, azalan ve ya peristaltik hareketlerin etkisinin olmadığı bireylerdeki durumdur. Bazen de peristaltik aktivitesinin olmadığı bireylerdeki durumdur. Gastrointestinal Motilitede Fonksiyon Bozukluğu Belirtileri Barsakta gaz çıkışının olmaması Karın bölgesinde ağrı, kramp, gerginlik hissi Diyare Gaitanın kuru olması Sert dışkı Bulantı-kusma Barsak seslerinde …

Devamını oku »

Hipertermi (Yüksek Ateş) Ve Hemşirelik Bakımı

hipertermi

Hipertermi (yüksek ateş) nedir? Vücut sıcaklığının 37.8  -38.8 oC den daha yüksek bir değere çıktığı durumdur. Hafif ve şiddetli olarak görülebilir. Bireyin vücuduna dokunulduğunda sıcak olarak algılanması durumunda da fark edilebilir. Hipertermi Belirtileri Titreme Tüylerin dik dik olması Üşüme hissi Terleme Yorgunluk Halsizlik, kırgınlık hissi İştah kaybı Deride özellikle dudaklarda kuruma, …

Devamını oku »

idrar Tutamama Ve Hemşirelik Bakımı

idrar tutamama

Güçlü ve ani bir işeme hissi ile birlikte, istemsiz idrar yapama durumudur. Normal günlük işler sırasında idrarın istemsiz olarak idrar yolundan çıkışına denir. Utanç ve sıkıntı yaratabilir. Kişiyi sosyal ve kişisel aktivitelerinden mahrum edebilir. idrar tutamama ve hemşirelik bakımı özellikle yaşlı hastalara bakım veren hemşirelerin bilmesi gereken bir konudur. idrar …

Devamını oku »

Kanama Riski ve Hemşirelik Bakımı

kanama riski

Kanama Riski Hemşirelik Tanısı Kan hacminde azalmaya sebep olabilecek ve sağlığı bozabilecek bir durumdur. Herhangi bir cerrahi operasyon da veya operasyon sonrasında bu risk daha da artar. Kanama riski olabilecek bireylerin yakından izlenmesi kanama takibinin yapılması oldukça önemlidir. Kanama Riski Nedenleri Cerrahi girişimlere bağlı Sünnet bağlı Karaciğer fonksiyonlarında bozulmaya bağlı Düşmelere, …

Devamını oku »

Karmaşık Acı çekme Ve Hemşirelik Bakımı

karmaşık acı çekme

Karmaşık acı çekme nedir? Uzamış, yoğun olarak yaşanan ve çözüme ulaşmamış şekilde acı çeken fonksiyon bozulmaları olan bireylerdeki durumlardır. Bir kayıptan sonra bütünleşme sağlayamayan bireydeki durumdur. Acı çekmeye ve acı çekme sürecine karşı verilen tepkiler bireyden bireye göre değişebilir. Karmaşık acı çekmenin belirtileri Yoğun yaşanan depresyon Duygusal tepkinin yaşanmaması, ertelenmesi …

Devamını oku »

Kendi Kendine Beslenmede Eksiklik Ve Hemşirelik Bakımı

kendi kendine beslenmede eksiklik

Kendi Kendine Beslenmede Eksiklik Nedir? Kendi kendine beslenme aktivitesini yerine getiremeyen veya getirme de zorlanmaya yaşayan bireydeki durumdur. Birey tek başına yemek yemekten zorlanır bu yüzden başkasından destek alır. Kendi Kendine Beslenmede Eksiklik Belirtileri Besinleri kesememe Besin paketlerini açamam Besini ağzına götürememe Kendi Kendine Beslenmede Eksiklik Nedenleri Koordinasyon yetersizliğine bağlı …

Devamını oku »

Kronik Düşük Benlik Saygısı Ve Hemşirelik Bakımı

kronik düşük benlik saygısı

Kronik düşük benlik saygısı nedir? Kendi ve yetenekleri hakkında olumsuz değerlendirmeleri- olan ve bu değerlendirmelerin uzun süredir var olduğu bireylerdeki durumdur. Kronik Düşük Benlik Saygısı Belirtileri Kendine karşı olumsuz ifadelerde bulunma Suçluluk, utanç duyma Kedini olayları çözemez olarak değerlendirme Yeni şeyler yapmaktan kaçınma Kararsızlık yaşama Devamlı olarak izin, güvence isteme …

Devamını oku »

Lateks Alerji Tepkisi Ve Hemşirelik Bakımı

lateks alerji tepkisi

Lateks Alerji Tepkisi Nedir? Latekse karşı alerjik bir tepki yaşayan bireylerdeki durumdur. Genellikle hastanede uzun süre yatmaya bağlı olarak sürekli eldiven, kateter, yapışkan bantlara maruz kalmaktan dolayı ortaya çıkmaktadır. Lateks alerji tepkisi belirtileri Astım Lateks alerji testinin ( doğal kauçuk ağacı özsuyuna karşı deri testi) pozitif olması Rinit Ürtiker Lateks …

Devamını oku »

Moral Distres ( Ahlaki Sıkıntı) Ve Hemşirelik Bakımı

moral distres

Moral Distres Nedir? Ahlaki kurallara uymayan bir moral karar verme durumunda kalmanın sonucu psikolojik denge hali bozulan, fiziksel olarak rahatsızlık hisseden, anksiyete ve manevi olarak acı yaşayan bireylerdeki durumdur. Moral Distres Belirtileri Suçluluk Anksiyete Korku Hayal kırıklığı Öfkelenme, sinirli olma Kendini güçsüz hissetme Kişinin manevi olarak acı çektiğini ifade etmesi …

Devamını oku »

Otonomik Disrefleksiya ( Refleks Bozukluğu) Hemşirelik Bakımı

otonomik disrefleksiya

Otonomik Disrefleksiya Nedir? T6 düzeyinde veya üzerinde omurilik travması olan ve rahatsız edici uyaranlara karşı sempatik sinir sisteminin tepki vermemesi durumudur. Hemen durdurulması ve giderilmesi gereken önemli bir durumdur. Gerektiğinde medikal tedavi de zorunludur. Otonomik Disreflesiya Belirtileri Travma bölgesinin yukarısında aşırı terleme Hipertansiyon Bradikardi, taşikardi Endişe, korku Deride döküntü Baş …

Devamını oku »

öz Bakım Eksikliği Sendromu Ve Hemşirelik Bakımı

öz bakım eksikliği sendromu

Motor ve ya bilişsel fonksiyonlarında bir bozukluk sebebiyle kendine bakım verme aktivitelerini yerine getiremeyen bireylerdeki durumdur. Kendi bakım aktiviteleri; kendi kendine giyinmede eksiklik, beslenme de eksiklik, yıkanmada eksiklik, tuvaleti kullanmada eksiklik ve enstrümental öz bakım eksikliğidir. öz Bakım Eksikliği Sendromu Belirtileri Besinleri kesememe Besinleri yiyememe, ağzına götürememe Kendi kendine banyosunu …

Devamını oku »

Perioperatif Pozisyonda Travma Riski ve Hemşirelik Bakımı

perioperatif pozisyonda travma riski

Perioperatif Pozisyonda Travma Riski Nedir? Anesteziye karşı olan her zamanki tepkinin değişmesi sonucunda cerrahi için gereken pozisyonun sonucu zarar görme riskini taşıyan bireylerdeki durumdur. Bu durumda bireyi yatkın hale getiren risk faktörleri yoktur. Perioperatif Pozisyonda Travma Riski Nedenleri Kronik hastalıklara, diyabete bağlı İmmün sistem yetersizliklerine bağlı Kansere bağlı Enfeksiyonlara bağlı …

Devamını oku »

Post Travma Sendromu ve Hemşirelik Bakımı

post travma sendromu

Post Travma Sendromu Nedir? Dayanılamayan bir veya birden fazla bunaltıcı travmatik olaya karşı, bir aydan daha uzun bir sürede devamlı olarak acı yaşayan bireylerdeki durumdur. Bireyde uzun süre acı veren tepkiler mevcuttur. Post Travma Sendromu Belirtileri Geriye, hatalara dönük olarak sürekli düşünme Kendini suçlama, utanç duyma Anksiyete, çaresizlik, öfkelenme, ürkme …

Devamını oku »

Savunucu Baş Etme Ve Hemşirelik Bakımı

savunucu baş etme

Savunucu baş etme nedir? Kişinin kendi öz saygısına yönelik tehditler algılayan ve algıladığı bu tehditlere karşı bir savunma tepkisi olarak; doğru olmayan bir şekilde sürekli kendini olumlu olarak değerlendiren bireylerdeki durumdur. Savunucu Baş Etme Belirtileri Gösterişlilik Kendini başkalarına karşı üstün görmek Başkalarına lakaplar takma, alay etme İlişkilerin sürdürülmesinde güçlük yaşanması …

Devamını oku »

Pulmoner ödem ve hemşirelik bakımı

pulmoner ödem

Pulmoner ödem , akciğer dokusunda ya da alveoller alanda anormal olarak sıvı toplanmasıdır. Akciğerlerdeki kan basıncının artışı sonucunda oksijenlenme dengesi bozulur ve sıvı birikimi gerçekleşir. Akciğer ve kalp hastalıklarına bağlı bir komplikasyondur. Acil olarak tedavi edilmesi gereken önemli bir durumdur. Bazı durumlarda sıvı pulmoner kapillerden ayrılarak intertisyel boşluğa girer. Bu …

Devamını oku »

Pnömoni ve Hemşirelik Bakımı

pnömoni

Pnömoni akciğer dokusunun akut olarak iltihaplanmasıdır. Başta bakteriler olmak üzere virüsler, mantarlar ve parazitlerde pnömoniye sebep olmaktadır. Bağışıklığı tam olarak kuvvetli olmayan yenidoğan ve 65 yaş üstü bireylerde daha sık görülmekle birlikte her yaş grubundan bireylerde de görülebilir. Normal durumlarda hastalığa sebep olmayan bir mikroorganizma bağışıklık sisteminin güçsüzleşmesi ile birlikte …

Devamını oku »

Otoimmun Hemolitik Anemi ve Hemşirelik Bakımı

otoimmun hemolitik anemi

Otoimmun  hemolitik anemi de hasta kendi eritrositine karşı antikor üretmektedir. Bu üretilen antikorlar eritrosit antijeniyle birleşerek eritrosit yıkılmasına sebep olurlar. Büyük çoğunluğu IgG antikoruna bağlı olarak gelişmiştir. Bazı ilaçların(penisilin vb.) kullanılmasından sonra veya otoimmun bir hastalık sonrasında oluşabilir. İleri derece önemli komplikasyonlara sebep olabilir.( lösemi, lenfosarkom vb.) Otoimmun hemolitik anemi …

Devamını oku »

Orak Hücreli Anemi ve Hemşirelik Bakımı

orak hücreli anemi

Orak hücreli anemi, alyuvarlarda oksijen taşıyıcı protein olan hemoglobinin anormalliği sonucunda alyuvarların şekil değiştirerek orak şekline dönemsi ile oluşur. Orak hücreli hastalarda hemoglobin şekli sağlıklı bireylerinkinden farklıdır. Hemoglobin S tipindedir. Ciddi bir durumdur. Oraklaşmış hücreler rahat hareket edemezler ve küçük damarlarda ve dalakta sıkışıp kalırlar. Damarlarda pıhtılaşmaya bağlı olarak tıkanıklık …

Devamını oku »

Sıvı Volüm Eksikliği Ve Hemşirelik Bakımı

sıvı volüm eksikliği

Hastada kusma veya diyare nedeniyle ya da su ve sıvı alımının azalması durumunda meydana gelen durumdur. Dehidratasyona neden olan veya bu riski taşıyan bireylerde söz konusudur. Sıvı volüm eksikliği ve hemşirelik bakımı, bir çok klinikte kullanılabilir. Sıvı Volüm Eksikliği Nedenleri Çok sık idrara çıkma Ateşin yükselmesi, Metabolizma hızında artma Bulantı, …

Devamını oku »

Sıvı Volüm Fazlalığı Ve Hemşirelik Bakımı

sıvı volüm fazlalığı

Sıvı volüm fazlalığı, sıklıkla vücutta su ve sodyum tutulmasına neden olan akut ve kronik böbrek yetmezliği durumunda meydana gelir. Sıvı Volüm Fazlalığı Belirtileri Ödem Solunum güçlüğü (yüzeysel solunum) Gergin ve parlak deri Aldığı sıvının çıkardığından fazla olması Vücut ağırlığında artma İdrar sıklığında azalma Sıvı Volüm Fazlalığı Nedenleri Kronik veya akut …

Devamını oku »

Stres inkontinansı Ve Hemşirelik Bakımı

stres inkontinansı

Stres inkontinansı Nedir? Karın içi basınç da artmaya bağlı olarak bireyin istemsiz olarak idrar yapmasıdır. Gülmek, hapşırmak, ağır kaldırmak ve öksürmek karın içi basınç artmasına sebep olarak kişinin istemsiz idrar kaçırmaya stres inkontinans denir. Mesaneyi destekleyen pelvik kaslarının zayıflaması sonucunda daha sık görülür. Stres inkontinansı Belirtileri Ayakta dururken, hapşururken, öksürürken, koşarken ve …

Devamını oku »

Taşma inkontinans Ve Hemşirelik Bakımı

taşma inkontinans

Mesane dolu olduğu halde idrar yapma hissi oluşmaz ve kişi tuvaletini yapmaz. Fakat mesane kapasitesinin üzerinde idrar depolandığı zamanlarda bir miktar idrar kaçırma olur bu duruma taşma inkontinans denir. Bu kişiler hiçbir zaman mesanenin tam boşaldığını hissedemezler. Taşma (Urge) İnkontinans Belirtileri Bireyin söz konusu durumu ifade etmesi Mesane distansiyonu Az …

Devamını oku »

Tecavüz Travması Sendromu Ve Hemşirelik Bakımı

tecavüz travması sendromu

Tecavüz Travması Sendromu Nedir? Kendi rızası ve isteği olmamasına rağmen zorla, saldırıya uğratarak cinsel tecavüze maruz kalan bireylerdeki durumdur. Buradaki saldırı veya saldırılara maruz kalmaktan dolayı bireyde yaşamına uzun dönem uyum sağlayamama görülebilir. Ailenin kültürü ve olaya bakış açısı da bireyin bu dönemi atlatabilmesini oldukça etkilemektedir. Tecavüz Travması Sendromu Belirtileri …

Devamını oku »

Yalnızlık Riski ve Hemşirelik Bakımı

yalnızlık riski

Yalnızlık Riski Nedir? Başkaları ile ilişki kurmada zorluk yaşayan veya ilişki kurma gereksinimi ile ilgili sorunlar yaşayan bireylerdeki riskli durumdur. Bu kişiler yalnızlık çektiğini söyler ve bu durumu kabullenirler. Tek başlarına bir şeyler yapmaktan daha mutlu olurlar. Yalnızlık Riski Nedenleri Obesiteye bağlı Baş, boyunda cerrahi işlemler sonucunda şekil bozukluğu oluşmasından dolayı …

Devamını oku »

Yorgunluk ve Hemşirelik Bakımı

yorgunluk

Yorgunluk Nedir? Sürekli olarak kişinin kendisini halsiz ve bitkin hissetmesidir. Dinlenme ile geçmeyen bir durumdur. Fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak bireyi olumsuz etkiler. Birey sürekli olarak yorgun hissettiği için çalışma kapasitesinde azalma yaşanır. Yorgunluk Belirtileri Sıkıntının sözel olarak ifade edilmesi Sürekli olarak yorgunluğun var olduğunun, enerjisizliğin olduğunun ifade edilmesi Mevcut işleri …

Devamını oku »

Yürümede Bozulma ve Hemşirelik Bakımı

yürümede bozulma

Yürümede Bozulma Nedir? Herhangi bir sebepten dolayı yürümede sınırlılığı olan ya da bu riski taşıyan bireylerdeki durumdur. Bu bireyler yürümeye çalışırken oldukça zorlanabilirler. Bu yüzden bu bireylerde düşme riski de artar. Yürümede Bozulma Belirtileri Merdiven çıkmada bozulma Gerekli mesafeleri yürümede bozulması veya gerekli mesafeleri yürüyememe Düzgün olmayan yüzeylerde yürüyememe Yokuşlarda yürürken …

Devamını oku »

Multiple Miyelom ve Hemşirelik Bakımı

multiple miyelom

Multiple miyelom, kemik iliğinde bulunan plazma hücrelerinden kaynaklanan bir kanser çeşididir. Plazma hücreleri normalde enfeksiyonlarla savaşmak için antikor üretir fakat yapısı bozulan plazma hücreleri yararı olmayan bir antikor üretirler böylelikle birey enfeksiyonlara yatkınlık kazanmış olur ve hastalık görülmeye başlar. Hastaların genellikle 3-5 yıl yaşam süresi vardır. Hastalıklı bireylerde ölüme sebep …

Devamını oku »

Multinodüler Guatr ve Hemşirelik Bakımı

multinodüler guatr

Multinodüler guatr, tiroit bezinde birden fazla nodül olması durumudur. Tiroit nodüllerle büyüme yapar. Multinodüler guatrın kadınlarda görülme sıklığı erkeklerdekine göre daha fazladır. İleri yaşlarda görülme olasılığı daha fazladır. İyot eksikliği olan kısımlarda daha sık görülmektedir. Nodüllerin çapı küçük ise genelde bir şikayet olmaz fakat nodül çapının artmasıyla beraber bireyde yutma …

Devamını oku »

Metabolik Asidoz ve Hemşirelik Bakımı

metabolik asidoz

Metabolik asidoz, vücut sıvısında uçucu olmayan H+ iyonunun artması veya böbreklerden fazla miktarda HCO3 atılması sonucunda oluşan bir durumdur. Vücutta fazla oranda baz kaybedilme durumudur. Metabolik asidoz belirtileri Baş ağrısı Göğüs ağrısı Abdominal ağrı Bulantı Kusma Koma Deliryum Halsizlik Kaslarda zayıflama Hiperventilasyon Kalp yetmezliği Kardiyak arrest Metabolik Asidoz Nedenleri Diyabet …

Devamını oku »

Kronik Lenfositik Lösemi (KLL) ve Hemşirelik Bakımı

kronik lenfositik lösemi

Kronik lenfositik lösemi, B lenfositlerinin anormal olarak çoğalması durumudur. Bu kontrolsüz çoğalma kemik iliği, kan ve lenf düğümlerinde görülebilir. Vücut için savunma sağlayan hücreler işlevini yerine getiremez ve vücut enfeksiyonlara karşı dirençsiz olur ve bireyde hastalık belirtileri ortaya çıkmaya başlar. Genellikle ileri yaşlarda özellikle 50 yaşın üzerindeki bireylerde görülür. Kronik …

Devamını oku »

Korpulmonale ve Hemşirelik Bakımı

korpulmonale

Korpulmonale akciğer yapı ve fonksiyonlarının ileri derecede bozulmasına bağlı olarak pulmoner dolaşımın bozulması, yetmezlik, dilatasyon veya hipertrofi oluşmasıdır. Hastadalar da kalp yetmezliği bulunması zorunlu değildir. Fakat hastalarda kesinlikle pulmoner hipertansiyon mevcuttur. Korpulmonale belirtileri Yorgunluk Göğüs ağrısı Kalp yetmezliği Kilo artışı Karaciğerde büyüme Ödem Balgam Öksürük Dispne Kronik hipoksemi polisitemi Korpulmonale …

Devamını oku »

KOAH ve Hemşirelik Bakımı

koah

KOAH kronik obstrüktif akciğer hastalığıdır. Temel bireyin nedeni kronik bronşit veya amfizem yaşamış olmasıdır. KOAH, alveollerin genişlemesi sonucunda meydana gelir. Geri dönüşümü olmayan bir hastalıktır. Tedavi ile şiddetlenmesi önlenebilir fakat hastalık tamamen sona ermez.  Kişi nefes almada zorlanır, nefesini toplayamazmış gibi hisseder. KOAH Belirtileri Ve Bulguları Kronik bronşit yaşanması Amfizem …

Devamını oku »

Kalıtsal Sferositoz ve Hemşirelik Bakımı

kalıtsal sferositoz

Kalıtsal sferositoz, eritrosit zarının anormal geçirgen olmasıdır. Bunun sonucunda eritrosit içine fazla sıvı dolarak düz diskler yerine küre şeklinde dönüşmesine sebep olan alyuvar yüzeyi bozukluğudur. Alyuvarların bu şekilde düzensiz şeklinin olması gerektiğinden önce tahrip olmalarına ve ölmelerine sebep olabilmektedir. Alyuvarların( kırmızı kan hücrelerinin) bu şekilde tahrip olmasına hemolitik anemi denmektedir. …

Devamını oku »

Kalıtsal Hemokromatozis ve Hemşirelik Bakımı

kalıtsal hemokromatozis

Kalıtsal Hemokromatozis genetik kökenli bir hastalıktır. Normal de vücutta depolanması gereken demir miktarının anormal bir şekilde fazla emilmesi, vücuttan atılamaması ve depolanması sonucunda oluşur. Vücutta demirin aşırı olarak birikmesine bağlı olarak karaciğer, pankreas, kal p ve diğer endokrin organlar ve sistemlerde hasar meydana gelir. Kalıtsal hemokromatozis belirtileri Halsizlik Yorgunluk Karın ağrısı …

Devamını oku »

Hodgkin Dışı Lenfoma ve Hemşirelik Bakımı

hodgkin dışı lenfoma

Hodgkin dışı lenfoma, lenfoid kökenli bir hücrenin anormal olarak çoğalması sonucunda oluşur. Bu hücreler çok hızlı, düzensiz ve kontrol edilemez şekilde büyürler. Hastalığa sebep olan faktör tam olarak bilinmemekle beraber genellikle ebstein-barr virüsü adı verilen virüs sorumlu tutulmaktadır. Vücut savunması için gerekli olan hücreler görevlerini yapamazlar ve hastalar enfeksiyona daha …

Devamını oku »

Hipoparatiroidizm ve Hemşirelik Bakımı

hipoparatiroidizm

Hipoparatiroidizm paratiroit bezlerinin az çalışması sonucunda yeterli miktarda parathormon salgılayamaması, böbrek fonksiyonlarının normal olmasına rağmen hipokalsemi ve hiperfosfateminin görüldüğü bir durumudur. Parathormon sekresyonun azlığından dolayı nöromüsküler bozukluklar ortaya çıkmaktadır. Hipoparatiroidizm Belirtileri Hipokalsemi Hiperfosfatemi Terleme Baş ağrısı Taşikardi Cilt kuruluğu Saçta dökülme Dudak etrafında, parmak uçlarında uyuşma Kas spazmları Kaşıntı Ses kısıklığı …

Devamını oku »

Hipopotasemi (Hipokalemi) ve Hemşirelik Bakımı

hipopotasemi

Hipopotasemi, potasyum seviyesinin 3,5 mEq/lt’nin altında olması durumudur. Birçok neden hipopotasemiye sebep olabilmektedir. Hipopotasemi (Hipokalemi) Belirtileri Anoreksi Halsizlik Letarji Kas tonüsünde azalma Paralizi Kabızlık Yüzeysel solunum Aritmi Kardiyak arrest Distansiyon Poliüri Paralitik ileus Hipopotaseminin (Hipokalemi) Nedenleri Potasyum alımının az olması Potasyumun hücre içine geçmesi İshal Kusma Gastrointestinal sorunlar Metabolik alkaloz …

Devamını oku »

Hiponatremi ve Hemşirelik Bakımı

hiponatremi

Hiponatremi, sık olarak karşımıza çıkan bir elektrolit bozukluğudur. Sodyum Na+ seviyesinin 135 mEq/L’nin altına düşmesi durumu hiponatremi olarak adlandırılır. Vücuda alınan sıvı miktarı vücuttan atılan sıvı miktarından fazladır. Sodyum yoğunluğunun artmasına bağlı olarak hücrelerde hareket ederler ve intraselüler sıvıda artış meydana gelir. Bu durum sonucunda da hastalığa bağlı olarak semptomlar …

Devamını oku »

Hipermagnezemi ve Hemşirelik Bakımı

hipermagnezemi

Hipermagnezemi, besinlerle vücuda fazla miktarda magnezyum alınması, böbrek fonksiyonlarında problem olması veya magnezyum içeren ilaçların kullanılması sonucu oluşan bir durumdur. Kan testlerinde ölçülen magnezyum değeri 2,5 mEq/L’nin üzerindedir. Hipermagnezeminin Belirtileri Hipotansiyon Taşikardi Bulantı Kusma Paralizi Koma Solunum depresyonu Nöromüsküler iletinin bozulması Kaslarda zayıflama Kardiyak arrest Hipermagnezemi Nedenleri Magnezyumun vücuda fazla …

Devamını oku »

Hiperkalsemi ve Hemşirelik Bakımı

hiperkalsemi

Hiperkalsemi,  hiperparatiroidizm, kemik tümörleri, böbrek yetmezliği gibi birçok durumun sebep olabileceği bir durumdur. Vücuda diyetle fazla kalsiyum alımı veya yeteri kadar alınan kalsiyumun fazla atılamaması sonucunda gerçekleşir. Serum kalsiyum düzeyinin %11 mg üzerinde olması durumunda  kabul edilir. Hiperkalsemi Belirtileri Hipotoni Kemiklerde ağrı Osteoporoz Kas zayıflığı Gastrointestinal hareketlerde azalma Böbrek hasarı …

Devamını oku »

Hemofili B ve Hemşirelik Bakımı

hemofili b

Hemofili B, cinsiyet kromozomunda bozukluk olmasına bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalıktır. Hemofili B faktör IX’ in eksikliğinden veya yokluğundan kaynaklanan bir durumdur. Hastalar kanama sorunları yaşayabilirler. Hemofili B Belirtileri Kanama Diş eti kanaması Hareket kısıtlılığı Ağrı Çarpma ve düşme sonrası kol ve bacaklarda morarma Yaralarda geç iyileşme Eklemlerde kontraktür …

Devamını oku »