Home / TUĞÇE DURGUT

TUĞÇE DURGUT

“İnsanı gülünç duruma düşürecek zaaflardan kaçınmak hayatımın uğraşı oldu.” Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemşiresi -Marmara Üniversitesi

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Nasıl Yapılır?

güvenlik soruşturması

2016 yılında ülkemizde yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında hemşireler için yeni bir dönem başlamış, çıkarılan 676 sayılı KHK ile memur olabilmek için aranacak şartlara “güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olma” şartı eklenmişti. Önceleri sadece gizliliğin önemli olduğu birimlerde uygulanırken artık kamuya tüm alımlarda uygulanacağı kanun hükmüyle kabul edilmiş …

Devamını oku »

Sağlık Personellerinin Görev Tanımları

sağlık personelinin görev tanımları

Sağlıkta görev tanımlarının yanlış bilinmesiyle birçok sorun ortaya çıkmaktadır. Bunlardan en önemlisi gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğan iş yükü fazlalığıdır. Bu bakımdan; servis sorumlu hemşiresi, servis hemşiresi, uzman hekim, asistan hekim ve yardımcı hizmet personellerinin görev tanımlarını yayınlıyoruz.

Devamını oku »

24 Saat Nöbet Tutmak Yasal Mı?

24 saat nöbet

Hastaneler haftada 7 gün 24 saat hizmet veren ve bu hizmeti kesintiye uğratmayacak sağlık personellerine ihtiyaç duyan kurumlardır. Özellikle hasta ile devamlı iletişimde olan sağlık personellerinin hemşireler olduğu düşünüldüğünde kesintisiz hizmet için kullanılan meslek grubu da bizleriz. Bu bakımdan normal çalışma saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde idari ve tıbbi …

Devamını oku »

Sağlık Personeli Hizmet Puanı Hesaplama

hizmet puanı

Hizmet Puanı Nedir? Sağlık Bakanlığına bağlı Kurum ve Kuruluşlarına istihdam edilen sağlık personellerinin atama ve nakil işlemlerinde kullanılmak üzere, Sağlık  Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğine tabi personeller için, her atama döneminden önce atamaya esas olmak üzere çalışılan yerin özelliklerinin göz önüne alındığı bir hizmet puanı hesaplanır. Açık bulunan ve Bakanlıkça …

Devamını oku »

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği (2004)

sağlık bakanlığı atama ve nakil yönetmeliği (2004)

 Sağlık Bakanlığında Atama İşlemleri  Atamalarda Müracaat  Madde 13 – Müracaatlar il müdürlüklerine yapılır. Başvurular Bakanlıkça gerekli tedbirler alınmışsa internet yoluyla da yapılabilir. Bu yolla yapılacak müracaatlarda ilgili, formu doldurduktan sonra hem elektronik olarak Bakanlığa gönderir, hem de bir nüshasını çıktı olarak alır ve imzalayarak gerekli diğer belgelerle birlikte ilgili ilanda …

Devamını oku »

4924 Sayılı Kanuna Göre Sözleşmeli Hemşire

4924 Sayılı Kanuna Göre Sözleşmeli Hemşire

Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   Resmi Gazete Tarihi: 24/ 07/ 2003                                                  Sayı: 25178 Bu kanunun amacı; Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesini temin etmek …

Devamını oku »

Diyabet Eğitim Hemşiresi Görev, Yetki ve Sorumlulukları

diyabet eğitim hemşiresi

Görev, yetki ve sorumluluklar Hemşirenin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra; Diyabetli bireye uygulanan bakım ve tedavi ile ilgili uygulamalar ile eğitim ve gözlemlere ilişkin verileri Hasta Tanılama Formuna kaydeder, ilgili hemşireye bilgi verir. Hekim veya hemşire tarafından konsültasyon istenen poliklinik, servis/ünite hastalarını geliştirdiği Diyabet İzlem ve Eğitim Formunu …

Devamını oku »

Okul Sağlığı Hemşiresi Görev, Yetki ve Sorumlulukları

okul sağlığı hemşiresi

Okul Sağlığı Hemşiresi Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hemşirelerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra; Görev yaptığı okulda okul sağlığı hizmetleri ile ilgili sorunları, gereksinimleri saptar ve okul idaresine bildirir. Sağlık risklerinin erken tanılanması ve uygun girişimlerin planlanması, gereken önlemlerin alınması konusunda okul idaresiyle koordinasyonu sağlar. Sağlık biriminin malzeme ihtiyaç …

Devamını oku »