Home / Funda Nur Emanet

Funda Nur Emanet

Funda Nur EMANET 1995 yılında İstanbul’da doğdu. 2013 yılında Gaziosmanpaşa Mevlana Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde üniversite eğitimine başladı. Halen eğitimine devam ettiği Marmara Üniversitesi’nde 4. Sınıf öğrencisidir. İkinci üniversite programı adı altında Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümünde öğrenim görmektedir.

Aspirasyon Riski ve Hemşirelik Bakımı

aspirasyon riski

Aspirasyon Riski Nedir? Nefes alma sırasında, sekresyonların, katı(besinler) ve sıvıların, yabancı maddelerin solunum sistemine kaçma riski bulunmasına “ aspirasyon riski ” denir. Aspirasyon Riski Nedenleri Anestezi etkisinde olma, Koma, Öksürme ve öğürme refleksinin baskılanması, Obesite, Karında sıvı toplanması (asit), Yutma bozukluğu, Tüple beslenme, Trakeostomi/endotrakeal tüpler, Çene ateli, tel takılması, Vücudun …

Devamını oku »

Etkisiz Termoregülasyon ve Hemşirelik Bakımı

etkisiz termoregülasyon

Dış faktörlerde ve çevresel koşullarda düzensizlikler ya da olumsuzluklar yaşandığında vücut sıcaklığının normal sınırlarda olmaması ya da bu riski taşıması “ etkisiz termoregülasyon ” olarak ifade edilir. Etkisiz Termoregülasyon Belirtileri Vücut sıcaklığında dalgalanmalar olması Çevresel faktörlere tepki vermede metabolik eksiklik/karşılayamamak Etkisiz Termoregülasyon Nedenleri Hava sıcaklığında dalgalanmalar olması Barınma ortamının elverişli …

Devamını oku »

Fonksiyonel inkontinans ve Hemşirelik Bakımı

fonksiyonel inkontinans

Fonksiyonel inkontinans Nedir? Bireyin tuvalete gidene idrarını tutamaması ya da tuvalete yetişirken zorluk çekmesi  “ fonksiyonel inkontinans “ olarak tanımlanır. Pantolonun düğmelerini yeterince hızlı açamama sonucu idrar kaçırmadır. Fonksiyonel İnkontinans Belirtileri Tuvalete gitmeye çalışırken idrar kaçırma Tuvalete gitmeden önce idrar kaçırma Fonksiyonel inkontinans Nedenleri Mesane hareketlerindeki farklılığı algılamada yetersizlik İleri …

Devamını oku »

Refleks inkontinansı ve Hemşirelik Bakımı

refleks inkontinansı

Refleks inkontinansı Nedir? Kişinin sıkışma, işeme istediği ya da mesanede doluluk hissi olmadan önceden fark edilebilir şekilde istemsizce ama farkında olarak idrar yapması “ refleks inkontinansı ” olarak tanımlanır. Refleks inkontinansı Belirtileri Kendiliğinden işemeye neden olan istemsiz refleksler Mesanenin doluluk durumunu algılamada his kaybı İdrar sıkışma durumunu algılamada his kaybı …

Devamını oku »

Tanımlanan Rejime Uymada Güçlük Hemşirelik Bakımı

tanımlanan rejime uymada güçlük

Tanımlanan Rejime Uymada Güçlük/Uyumsuzluk Nedir? Sağlık personelinin sağlıkla ilgili verdiği önerilere uymak isteyen ama bu önerilere uymayı engelleyen faktörlerin bulunmasıyla bu önerileri yapamayan bir birey ya da grubun durumuna ” tanımlanan rejime uymada güçsüzlük/uyumsuzluk” denir. Tanımlanan Rejime Uymada Güçlük / Uyumsuzluk Belirtileri Uyma güçlüğünün sözel olarak ifade edilmesi Uymama durumunu gösteren …

Devamını oku »

Travma Riski ve Hemşirelik Bakımı

travma riski

Travma Riski Nedir? Algısal ya da fizyolojik bir eksiklik, risklerin farkında olmama veya yaş nedeni ile zarar görme potansiyeli olan bir bireyin düşme –yaralanma durumuna “ travma riski ” denir. Travma Riski Nedenleri Yürüyüşte dengesizlik Herhangi bir organın kısmen ya da tamamen kesilmesi Görme, işitme, dokunma, koku fonksiyon bozukluğu Yorgunluk …

Devamını oku »

Unilateral (bir tarafı) İhmal Etme ve Hemşirelik Bakımı

unilateral

Unilateral (Bir Tarafı )İhmal Etme Nedir? Bir bireydeki vücudun bir tarafında dikkat ve farkındalıkta azalma durumuna “unilateral (bir tarafı) ihmal etme” denir. Unilateral (Bir Tarafı) İhmal Etme Belirtileri                Elle nesneleri tanımlamada zorlanma Sol bacağı taşımada zorlanma Sol bacağı sürükleme Sandalyeye oturulduğu zaman sol kolun bedeninin arkasında kalması Elbiseleri çıkarırken sol kolu …

Devamını oku »

Uyku örüntüsünde Rahatsızlık ve Hemşirelik Bakımı

uyku örüntüsünde rahatsızlık

Uyku örüntüsünde Rahatsızlık Nedir? Dinleme sırasında rahatsızlığına yol açan ya da istenen yaşam kalitesini engelleyici bir değişim olan ya da bu riski taşıyan bir kişideki durumdur. Uyku örüntüsünde Rahatsızlık Belirtileri Zor uykuya dalma Bütün gün yorgun hissetme Duygu değişimleri yaşama Uyuklama Huzursuzluk Uyku Örüntüsünde Rahatsızlık Nedenleri İdrar yolları problemleri Diyare ( …

Devamını oku »

ümitsizlik ve Hemşirelik Bakımı

ümitsizlik

ümitsizlik Nedir? Kişinin kendi yaşamında kontrolü olsa dahi, sorunlara hiçbir çözümün olmadığını, istediği hedefleri elde edemediğini düşündüğü duruma ümitsizlik denir. ümitsizlik Belirtileri Enerjinin olmaması, motivasyonun azalması Uykuya eğilim Tepkide azalma Duyguları ifade ederken güçlük çekme Çaresiz/aciz hissetme İletişimde bozulma İntihar etme düşünceleri Zayıflama Mantıklı düşünememe Aşırı bunalma, tükenmişlik hissi Ümitsizlik Nedenleri   …

Devamını oku »

üriner Boşaltımda Bozulma ve Hemşirelik Bakımı

üriner boşaltımda bozulma

üriner Boşaltımda Bozulma Nedir? İdrar boşaltımında fonksiyonun bozulmasına ya da bozulma riskinin olmasına “ üriner boşaltımda bozulma ” denir. üriner Boşaltımda Bozulma Belirtileri İdrarı tutamama/sıkışma ve kaçırma Sık aralıklarla idrara çıkma İdrar yaparken duraksama olması İdrarın damla damla ya da sızıntı şeklinde olması Gece aşırı idrara çıkma Çocuklarda gece yatak ıslatma …

Devamını oku »

Yenidoğan Bebeklerde Mekonyum Aspirasyon Sendromu

yenidoğan bebeklerde mekonyum aspirasyon sendromu

Yenidoğan Bebeklerde Mekonyum Aspirasyon Sendromu Nedir? Genellikle term ve postterm yenidoğan bebeklerde görülen soluk alıp verme esnasında mekonyumun(bebeğin ilk kakasının)  akciğerlere girmesi sonucu solunum yollarının tıkanmasına “yenidoğan bebeklerde mekonyum aspirasyon sendromu” denir. Mekonyum Aspirasyon Sendromunun morbiditesi ve mortalitesi oldukça yüksektir. Mekonyum kimyasal özeliği bakımından bakteriyel pnömoni riskini artırır ve inflamatuar …

Devamını oku »

Neonatal Sepsis (Kan Zehirlenmesi) ve Hemşirelik Bakımı

neonatal sepsis

Neonatal Sepsis ve nanda hemşirelik bakımı, girişimleri, bakım planı örneği, belirti ve bulgular, tanılama, tedavi, hemşirelik tanıları   gibi sorularınızın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Yaşamın ilk ayında kanda bakterinin bulunması ile birlikte sistemik bulgularla kendini gösteren hastalığa Neonatal Sepsis denir. Neonatal sepsiste enfeksiyon kan aracılığıyla sistemlere yayılır ve çoğunlukla meninkslerin de tutulduğu görülür. Tehlikeli bir …

Devamını oku »

Yenidoğan Sarılığı ve Hemşirelik Bakımı

yenidoğan sarılığı

Yenidoğan sarılığı ve nanda hemşirelik bakımı, girişimleri, bakım planı örneği, belirti ve bulgular, tanılama, tedavi, hemşirelik tanıları   gibi sorularınızın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Yenidoğan bebeklerin kandaki bilirubin değerlerinin yükselmesi sonucu cildin sarı renkte olması “ yenidoğan sarılığı ” olarak tanımlanır. Yenidoğan sarılığının erken tespit edilmesi önemlidir. Genellikle yenidoğan sarılığı doğumdan sonraki ilk 2-3 günde görülür. …

Devamını oku »

Yenidoğanda Nekrotizan Enterokolit ve Hemşirelik Bakımı

yenidoğanda nekrotizan enterokolit

Yenidoğanda Nekrotizan Enterokolit ve nanda hemşirelik bakımı, girişimleri, bakım planı örneği, belirti ve bulgular, tanılama, tedavi, hemşirelik tanıları   gibi sorularınızın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Yenidoğan bebeklerde, bağırsakların kısmen ya da tamamen kanlanmaması ve tıkanması durumu, gastrointestinal bir hastalık olan Nekrotizan Enterokolit olarak tanımlanmaktadır. Neonatal Nekrotizan Enterokolit, sebebi bilinmeyen yenidoğanda ciddi sorunlara yol açan bir …

Devamını oku »

Yenidoğanda Respiratuar Distress Sendromu ve Hemşirelik Bakımı

yenidoğanda respiratuar distress sendromu

Yenidoğanda Respiratuar Distress Sendromu ve nanda hemşirelik bakımı, girişimleri, bakım planı örneği, belirti ve bulgular, tanılama, tedavi, hemşirelik tanıları   gibi sorularınızın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Yenidoğanda, akciğerlerde surfaktan yapımının azalmasına bağlı olarak doğumdan sonra ilk dört saatte ortaya çıkan hastalık Respiratuar Distress Sendromu olarak tanımlanır. Yenidoğan bebeklerde en sık karşılaşılan mortalite ve morbidite …

Devamını oku »

Yenidoğanda Banyo Hemşirelik Bakımı

yenidoğanda banyo

Yenidoğanda Banyo Hemşirelik Bakımı 1500 gramdan az kiloda ve 32 gebelik yaşından küçük olan bebeklere asla banyo bakımı verilmez. Yenidoğan bebeklere durumları sabit olduktan sonra hemşire bakım vermeye başlar. Yenidoğan banyosundan önce hazırlıklar yapılmalıdır. Vücut ısısı 2-4 saat boyunca normal sınırlar içinde kalan bebeğe ilk bakımı uygulanır. Yenidoğan bebeğin vücudu …

Devamını oku »

Yenidoğan Bebeklerde Hastabaşı Hemşirelik Bakımı

yenidoğan bebeklerde

Yenidoğan Bebeklerde Hastabaşı Hemşirelik Bakımı Yenidoğan Bebeklerde Göz Bakımı Bebeğin gözlerinde çapaklanma olmadığı sürece özel bir bakım gerekmemektedir. Hafif şekilde çapaklanma varsa göz bakımı verilir. Yenidoğan göz bakımı verilmeden önce mutlaka eller yıkanmalı ve kurulanmalıdır. Bebeklerin göz bakımı yapılırken özen gösterilmelidir.. 15 dakika kaynayıp ılımış su ve temiz gazlı bez ile …

Devamını oku »

Yenidoğan Bebeklerde Beslenme ve Hemşirelik Bakımı

yenidoğan bebeklerde beslenme

Yenidoğan Bebeklerde Beslenme ve Hemşirelik Bakımı Anne sütü tüm bebekler için değerli olsa da prematüre bebekler için daha değerlidir. Çünkü prematüre bebeklerin anne sütünde daha çok protein bulunmaktadır. 32 gestasyon yaşını doldurmayan bebeklerde emme, arama ve yutma refleksleri gelişmemiştir. Bu bebeklerin beslenmesi gavaj ( besinlerin burun ya da ağızdan mideye …

Devamını oku »

Yenidoğan Bebeklerde Oral Beslenme ve Hemşirelik Bakımı

yenidoğan bebeklerde oral beslenme

Yenidoğan Bebeklerde Oral Beslenme ve Hemşirelik Bakımı 32.Gestasyon haftasını doldurup dünyaya gelen bebekler, emme ve yutma refleksleri gelişmişse oral yoldan beslenir. Yenidoğan bebek enteral beslenmeye başlamaksızın direk oral yolla beslenecekse; ilk olarak günde 1 defa, sonra günde 2 defa, son olarak günde 3 defa oral yolla beslenir ve bunu tolere …

Devamını oku »

Yenidoğan Bebeklerde Gavaj ile Beslenme ve Hemşirelik Bakımı

yenidoğan bebeklerde gavaj

Yenidoğan Bebeklerde Gavaj ile Beslenme ve Hemşirelik Bakımı Bebeğe,  burnundan ya da ağzından mideye kadar uzanan bir sonda ile besinlerin verilmesi işlemine gavaj ile beslenme denilmektedir. 34.haftasını doldurmayan, emme ve yutma refleksleri gelişmeyen, solunum hızı yüksek ve beslenme esnasında çok çabuk yorulan oral ile beslenemeyen yenidoğanlar gavaj ile beslenirler. Gavaj …

Devamını oku »

Yenidoğan ilaç Uygulamaları ve Hemşirelik Bakımı

yenidoğan ilaç uygulamaları

Yenidoğan ilaç Uygulamaları ve Hemşirelik Bakımı İlaç uygulamalarında 8 Doğru ilkesi esas alınmaktadır. Doğru ilaç Doğru doz Doğru hasta Doğru zaman Doğru yol Doğru ilaç şekli Doğru kayıt Doğru yanıt Yenidoğan bebeklerde ilaçlar aseptik kurallara uygun, yeterli miktarda sulandırılmalıdır. İlaçlar dolaptan çıkarılır çıkarılmaz uygulanmamalı, oda sıcaklığında oluncaya kadar bekletilip uygulanmalıdır. …

Devamını oku »

Yenidoğan Hipertermik Bebek ve Hemşirelik Bakımı

yenidoğan hipertermik

Yenidoğan Hipertermik Nedir? Yenidoğanlarda vücut ısısı korunması önemli bir durumdur. Daha çok doğum esnasında ve doğumdan sonraki ilk günlerde ısı kontrolü yapmak gerekir. Yenidoğanın normal vücut ısısı 36,5-37,5 °C civarındadır. 37, 2 °C olması ateşin yükseldiği anlamına gelir. Ateş 38 ° C olduğunda ise tehlikeli olmaya başlar.42 °C den fazla …

Devamını oku »

Yenidoğan Hipotermik Bebek ve Hemşirelik Bakımı

yenidoğan hipotermik

Yenidoğan Hipotermik Nedir? Doğum öncesi bebeğin vücut ısısı annesinin vücut ısısından daha fazladır. Doğum sonrası, bebeğin bulunduğu ortam doğum öncesi bulunduğu ortama göre biraz soğuk olur. Bundan dolayı ani ısı kaybına karşı bebeğin vücut ısısını korumak amacıyla tedbirler alınır. Yapılan uygulamalara rağmen bebeğin vücut ısısı 2,6 °C ye varan kayıplar …

Devamını oku »

Yenidoğan Küvöz Kullanımı ve Hemşirelik Bakımı

yenidoğan küvöz kullanımı

Yenidoğan Küvöz Kullanımı Nasıldır? Bazı küvözlerin bataryası vardır bazılarının ise yoktur ve bu yüzden sadece elektrik ile çalışmaktadır. Ön tarafta ya da yan tarafta POWER AÇMA KAPATMA tuşuna basılarak küvözün açılması sağlanır. Bebeğin üşümemesi için ısı probu takılarak küvöz içi ısıtılır. Küvözü açtıktan sonra ‘keypad lock’ tuşuna basılır ve tuş …

Devamını oku »

Yenidoğanda Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu ve Hemşirelik Bakımı

yenidoğanda kan

Yenidoğanda Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Kan ve Kan Ürünleri Nelerdir? Eritrosit süspansiyonu (ERT), Taze donmuş plazma(TDP), Trombosit, İntravenöz immunglobulin(IVIG), ve Albuminden oluşmaktadır. ERT, kan bankasından geldikten sonra 30 dk oda ısısında beklenir ve sonrasında lökosit filtresiyle setlenir. Eğer kan bankasından gelen ERTde filtre edilmiş kan yazan kırmızı bir etiket …

Devamını oku »

Yenidoğan Bebeklerde Fototerapi Uygulaması ve Hemşirelik Bakımı

yenidoğan bebeklerde fototerapi

Yenidoğan bebeklerde fototerapi nedir? Yenidoğanların billurubin değerleri yüksek olduğunda yoğun fototerapi uygulanarak billurubin değerleri düşürülür ve tedavi sağlanır. Fototerapi sarılık hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır. Fototerapi cihazı bebeği örtecek boyuttadır. Açık yatak halinde, kuvöz üzerinde, kuvöze birleşik halde ve mobil olarak uygulanılır. Cihaz elektrikle çalışmaktadır. Cihazın başı 180 derece oynar haldedir, istenilen …

Devamını oku »

Yenidoğan Bebeklere Oral (Ağızdan) İlaç Uygulama ve Hemşirelik Bakımı

yenidoğan bebeklere oral

Yenidoğan Bebeklere Oral (Ağızdan) İlaç Bebeklerde ağızdan verilen ilaçların sıvı halleri daha çok tercih edilir. Sıvı halde olmayan ilaçlar ise kaynamış ılımış suyun içinde küçük parçalar halinde konulup eritildikten sonra kullanılır. Oral ilaçlar %0.9luk NaCl içerisinde eritilmemelidir. Tadı tuzlu olduğundan bebeklerin kusma refleksini uyarabilir. İlaçlar 5 ml’lik enjektörlerle ölçülerek bebeğe …

Devamını oku »

Yenidoğan Bebeklerde Ağrı ve Hemşirelik Bakımı

yenidoğan bebeklerde ağrı

Yenidoğan Bebeklerde Ağrı ve Hemşirelik Bakımı Bazı girişimler yenidoğan bebeklerce istenmez ve ağrı hissinin uyandırır. Örneğin; topuk kanı alımı, enjeksiyon ve intravenöz uygulamalar vb. Bu gibi durumlarda bebeği sakinleştirmek önemlidir. Az gürültülü ortamlar tercih edilmelidir. Ağrıya neden olacak durumlardan 1-2 dakika önce %20 dekstroz veya %30 dekstroz uygulanmalıdır. Dozlar bebeğin …

Devamını oku »

Yenidoğan Bebeklerde ilaç Extravazasyonu ve Hemşirelik Bakımı

yenidoğan bebeklerde ilaç extravazasyonu

Yenidoğan bebeklerde ilaç extravazasyonu, ilacın bir damardan dokulara sızması ya da boşalması anlamına gelmektedir. Yenidoğan bebeklerin damarları ve dokuları dirençsiz olduğundan extravazasyon ile sık karşılaşılır. Daha çok el ve ayak üzerinde görülmektedir. Yenidoğan bebeklerde ilaç extravazasyonu belirtileri İlaç uygulamasında direnç ile karşılaşma İlaç uygulaması için kullanılan kanülden kan gelmemesi İnfüzyon esnasında …

Devamını oku »