Home / Emre YILDIZ

Emre YILDIZ

aSADASFD

Islak Pansuman Uygulama

ıslak pansuman

Islak pansuman yarayı nemli tutmak, yaranın hızlıca iyileşmesini sağlamak ve enfeksiyondan korumak için yapılan pansuman çeşididir. Islak pansuman iki saatte bir değiştirilmelidir. Islak Pansuman Malzemeler Nonsteril eldiven Steril eldiven Hipoallerjik flaster Reçete edilen yara bakım solüsyonu ya da ilaç ( serum fizyolojik, antibiyotikli krem vs. ) Atık kabı Koruyucu örtü …

Devamını oku »

Derin Ven Trombozu ve Hemşirelik Bakımı

derin ven trombozu

Derin Ven Trombozu (DVT) derin yerleşimli toplardamarlarda meydana gelen pıhtılaşmayı ifade eder ve önemli mortalite ve mobidite sebebidir. Genel olarak 1/1000 oranında görülsede yaş ilerledikçe bu oran 1/100 e kadar düşer. Vücudun her yerinde olabilmesine karşın daha çok alt ektremitede (bacaklarda) ve pelvik venlerde daha sık karşımıza çıkar. Derin ven …

Devamını oku »

Hellp Sendromu ve Hemşirelik Bakımı

HELLP sendromu

HELLP Sendromu preeklambsinin bir çeşidi yada komplikasyonu olarak düşünülen yaşamı tehdit edici bir sendromdur. Hellp sendromu ağır preeklampsi ve eklampsili hastaların %5-10’unda en sık olarak gebeliğin 3. Trimesterinde görülse de gebelik boyunca yada doğumdan sonraki dönemde de meydana gelebilmektedir. HELLP 3 ana belirti bulgunun kısaltmasıdır: Hemolysis ( alyuvar hücrelerinin yıkımı …

Devamını oku »

Premenstrüal Sendrom ve Hemşirelik Bakımı

premenstrüal sendrom

Premenstrüal sendrom menstrüasyondan ( adet kanaması) 4-10 gün önce görülen ve adet kanamasıyla son bulan davranışşal, fiziksel, ruhsal ve duygusal sorunların yaşandığı bir durumdur. Kadınların yaklaşık %30-50’si bu durumu yaşamaktadırlar. 30 ve 40 yaşlarındaki kadınlarda ve ovulasyonlu ( yumurtlama) olan adet döngülerinde daha sık karşımıza çıkar. PMS genellikle östrojen  fazlalığı …

Devamını oku »

Pelvik Muayene Nedir? Nasıl Yapılır, Aşamaları Nelerdir?

pelvik muayene

Pelvik muayene nedir ? Dış genital organların inspeksiyon ( gözle inceleme ) ve palpasyonla ( dokunarak inceleme ), vajen ve serviksin spekulum aracılığı ile pelvik organların bimanüel muayenesiyle değerlendirilmesidir. Pelvik bölge neresidir ? Yanlarda ve önde iki kalça kemiği, arkada sakral kemik ve koksigeal kemiğin birleşmesiyle meydana gelen cinsel organların, …

Devamını oku »

Yenidoğan Muayenesi ve Değerlendirmesi

yenidoğan muayenesi

Yenidoğan muayenesi ve değerlendirilmesi bebeğin dış dünyaya uyum düzeyini belirlemek ve bebekteki doğuştan gelen yada doğuma bağlı rahatsızlıkları belirlemek için yaşamın ilk saatlerinde yapılır. Yenidoğan muayenesini anlatmadan önce biraz yenidoğan hakkında bilgi sahibi olalım. Yenidoğan Kimdir ? Detaylı bilgi için tıklayınız  yenidoğan kimdir Kısaca anlatırsak, Yenidoğan dönemi yaşamın ilk 28 …

Devamını oku »

Bilimsel Araştırma (Makale) Kritiği

Araştırma (makale) kritiği ya da makale eleştirisi bir bütün olarak araştırmanın güçlü ve zayıf yönlerini objektif ve eleştirel olarak değerlendirmektir. Hemşireler makale kritiği yaparak analiz, değerlendirme ve eleştirel düşünme becerilerini arttırır. Niçin makale okunmalıdır ? Kanıt temelli hemşirelik uygulaması yapabilmek için Yeni yapılacak araştırmalara konu bulmak için Araştırma sonuçlarını tartışabilmek …

Devamını oku »

Bilimsel Makale Nedir ? Bilimsel Makale Nasıl Yayınlanır?

Bilimsel Makale Nedir? Makale, bir görüşü savunmak ya da bilgi vermek için gazete ve dergilerde yayımlanan başlıklı, imzalı yazı. (Toplumsal makale, bilimsel makale, siyasal makale… vb.).Bilimsel makale ise “özgün araştırma sonuçlarını tanımlayan, yazılmış ve basılmış rapordur.” Büyük çabalar ve emekler sonucu gerçekleştirilen bir araştırmanın da temel amacı, bu çalışmanın yayınlanmasıdır. …

Devamını oku »

6284 SAYILI HEMŞİRELİK KANUNU

  HEMŞİRELİK KANUNU Kanun Numarası : 6283 Resmi Gazete: 2.3.1954 – 8647   Madde 1 – (Değişik: 25/4/2007-5634/1 md.) Türkiye’de üniversitelerin hemşirelik ile ilgili lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okullarından mezun olan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenler ile öğrenimlerini yurt dışında hemşirelik ile ilgili, Devlet tarafından tanınan bir …

Devamını oku »

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

acıbadem üniversitesi sağlık bilimleri dergisi

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2008 yılında kurulan Acıbadem Üniversitesinin bilimsel yayın organıdır. Derginin amacı ülkemizde ve dünyada sağlık bilimleri ve özellikle de tıp alanında kaydedilen güncel gelişmeleri aktarmak, özgün bilimsel çalışmaların bilim dünyasına mal edilmesini sağlamak, aynı zamanda da olumlu ve olumsuz yönleriyle bu gelişmelerin tartışıldığı bilimsel bir forum …

Devamını oku »

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

düzce üniversitesi sağlık bilimleri enstitüsü dergisi

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (DUSBED) yayın hayatına Ocak 2011 yılında başlamıştır. Dört ayda bir olmak üzere Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yayınlanmaktadır. Sağlık alanı araştırmalarından orijinal araştırma, derleme, olgu sunumu ve diğer (editöryel yorum/tartışma, editöre mektup, bilimsel mektup, cerrahi teknik, ayırıcı tanı, orijinal görüntüler, tanınız nedir, tıbbi kitap …

Devamını oku »

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi

fırat üniversitesi sağlık bilimleri tıp dergisi

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi; yılda üç sayı olarak yayınlanır. Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Dergisi; orijinal klinik ve deneysel araştırma yazılarını, olgu sunumlarını ve yayınlanmış yazılara ilişkin değerlendirmeleri içeren editöre mektupları ve davetli derlemeleri kabul eder.ISSN: 1308-9315  e ISSN: 2148-8797 Dergiye ulaşmak için …

Devamını oku »

Clınıcal And Experımental Health Scıences

clınıcal and experımental health scıences

Clinical and Experimental Health Sciences; Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün uluslararası, bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan açık erişimli, bilimsel yayın organıdır. Dergi, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 sayı yayınlanır. Dergi Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapmaktadır. Derginin amacı; etik kurallara uyumlu …

Devamını oku »

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

gümüşhane üniversitesi sağlık bilimleri dergisi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi ; Temel Tıp  Bilimleri, Cerrahi  Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri,  Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Sağlık Yönetimi , Ebelik, Çocuk Gelişimi, İlk ve Acil Yardım ( Paramedik ) ,Tıbbi Laboratuvar, Sporcu Sağlığı, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sosyal Hizmetler, Diş Hekimliği ve  Veterinerlik   gibi  bütün sağlık  …

Devamını oku »

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi

sağlık bilimleri ve meslekleri dergisi

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi (Journal of Health Science and Profession-HSP) 4 ayda bir (Şubat, Haziran, Ekim) olmak üzere yılda 3 kez  elektronik olarak yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergide sağlık bilimlerinin tüm alanları ile ilgili bilimsel araştırma ve derleme yazılara yer verilir. Yayınlanan makaleler Türkiye Atıf Dizininde taranmaktadır. ISSN: 2148-7588 Dergiye ulaşmak için adrese …

Devamını oku »

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi

SDÜ-sağlık bilimleri enstitüsü dergisi

SDÜ-Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından yılda iki kez yayımlanan, multidisipliner, hakemli, süreli bir e-dergidir. SDÜ-Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi temel sağlık bilimleri, diş hekimliği, hemşirelik ve spor bilimleri ile ilgili klinik ve deneysel özgün makale, derleme, olgu raporu, editörün tavsiyesiyle hazırlanan makale, teknik not ve …

Devamını oku »

Hemşirelikte Tez Hazırlama Aşamaları

tez

Tez nedir? Tez, sözcük anlamı olarak üniversite ve yüksek okullarda, öğrencilerin ya da öğretim üyelerinin hazırlayıp kimi zaman bir sınav kurulu önünde savundukları bilimsel yapıttır. Tez Hazırlamada Amaç Nedir? Uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm bulmak. Kuramsal bilgi sağlamak. Öğrencinin araştırma, analiz ve analitik düşünme yeteneğini geliştirmek. Bazılarına göre ise bir üst …

Devamını oku »