HemsirelerKulubu.Com
Site ile ilgili görüşlerinizi yorum atarak bize iletebilirsiniz
HemsirelerKulubu.Com
Nanda Hemşirelik Tanıları TÜMÜ
Nanda hemşirelik tanıları, bakım planı örnekleri, Nanda hemşirelik tanıları tanı listesi, hemşirelik bakım planı örneği, formu, ve girişimleri gibi sorularınızın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Nanda tanıları hakkında bilgi...
Olası veya algılanan bir kayba (organ, kişi, ilişki…) karşı fizyolojik ve psikolojik tepkileri gösteren bireydeki ya da ailedeki durumdur. Acı çekme, bir kayıptan sonra normal...
Adaptif Kapasitede Azalma: İntrakranial Nedir? Normalde intrakranial volümdeki artışları kompanse eden intrakranial sıvı dinamiği mekanizmalarının bozulması ve bunun sonucunda da zararlı ve zararsız uyaranlara karşı...
Aile Baş Etmesi  – Ödün Verme tanısı, kişinin üstüne düşen görevleri yapması veya yönetebilmesi için ihtiyaç duyduğu destek ve teşvikin yetersiz olduğu veya bu görevleri...
İçsel veya dışsal herhangi bir stresörle karşılaşıldığında stresörü yönetmekte yetersiz kalınması durumudur. Fiziksel, psikolojik veya bilişsel yetersizlik nedeni ile bu durumu yaşayan ailedeki duruma Aile...
Aile içi süreçlerde güçlenmeye hazır oluş tanısı, ailenin refah durumunu desteklemeye yönelik konulması gereken bir tanıdır. aile içi süreçlerde güçlenmeye hazır oluş Oluş Tanısın Nedenleri...
Yenidoğan Bakım Planları TÜMÜ
Yenidoğan Bebeklerde Mekonyum Aspirasyon Sendromu Nedir? Genellikle term ve postterm yenidoğan bebeklerde görülen soluk alıp verme esnasında mekonyumun(bebeğin ilk kakasının)  akciğerlere girmesi sonucu solunum yollarının...
Neonatal Sepsis ve nanda hemşirelik bakımı, girişimleri, bakım planı örneği, belirti ve bulgular, tanılama, tedavi, hemşirelik tanıları   gibi sorularınızın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Yaşamın ilk ayında kanda bakterinin bulunması...
Yenidoğan sarılığı ve nanda hemşirelik bakımı, girişimleri, bakım planı örneği, belirti ve bulgular, tanılama, tedavi, hemşirelik tanıları   gibi sorularınızın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Yenidoğan bebeklerin kandaki bilirubin değerlerinin...
Yenidoğanda Nekrotizan Enterokolit ve nanda hemşirelik bakımı, girişimleri, bakım planı örneği, belirti ve bulgular, tanılama, tedavi, hemşirelik tanıları   gibi sorularınızın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Yenidoğan bebeklerde, bağırsakların kısmen ya...
Dahiliye Bakım Planları TÜMÜ
Pulmoner ödem , akciğer dokusunda ya da alveoller alanda anormal olarak sıvı toplanmasıdır. Akciğerlerdeki kan basıncının artışı sonucunda oksijenlenme dengesi bozulur ve sıvı birikimi gerçekleşir....
Pnömoni akciğer dokusunun akut olarak iltihaplanmasıdır. Başta bakteriler olmak üzere virüsler, mantarlar ve parazitlerde pnömoniye sebep olmaktadır. Bağışıklığı tam olarak kuvvetli olmayan yenidoğan ve 65...
Otoimmun  hemolitik anemi de hasta kendi eritrositine karşı antikor üretmektedir. Bu üretilen antikorlar eritrosit antijeniyle birleşerek eritrosit yıkılmasına sebep olurlar. Büyük çoğunluğu IgG antikoruna bağlı...
Orak hücreli anemi, alyuvarlarda oksijen taşıyıcı protein olan hemoglobinin anormalliği sonucunda alyuvarların şekil değiştirerek orak şekline dönemsi ile oluşur. Orak hücreli hastalarda hemoglobin şekli sağlıklı...
Cerrahi Bakım Planları TÜMÜ
Vertigo halk dilinde baş dönmesi anlamına gelmektedir. Vertigo varlığında kişi dengesini sağlamakta zorluk çeker. Çünkü vücudun denge sisteminde sorunlar oluşmuştur. Vertigo (Baş Dönmesi) Belirti ve...
Yanık, bir travma çeşididir. Derecesine göre çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Yanık derecelendirilirken derinliği de göz önüne alınır. Yanıklar derinlik sınıflandırması yapılırken 3 gruba ayrılır. (1.derece,...
Trakeostomi, solunum fonksiyonlarının devamlılığını sağlamak amacı ile soluk borusuna açılan cerrahi bir deliktir. Trakeostomi Hangi Durumlarda Uygulanır Solunum yollarının tıkanması durumunda Solunum yolunda oluşan daralmalarda...
Tiroid kanserleri kanserden dolayı gerçekleşen ölümlerin sadece %1 ini oluşturmaktadır. Tiroid kanserleri kadınlarda daha sık görülmektedir. Yaş ilerledikçe karşılaşılma sıklığı artmaktadır. (özellikle 60 yaş üstünde)...
Doğum ve Kadın Hastalıkları Bakım Planları TÜMÜ
Elektronik Fetal Monitorizasyon  uterin kontraksiyonlar / fetal kalp hızı ve bebeğin hareketleri hakkında bilgi verir. Uterin Kontraksiyonlar (kasılmalar) Uterus kontraksiyonları doğum objesinin (fetüsün) itilmesinde hayati...
Fetüsün dışarıda yaşama yeteneği kazanmadan gebeliğin sonlanmasına abortus (düşük) denir. 20. Gebelik haftasına kadar ve ağırlığı 500 gr ya da altında doğum gerçekleşirse (fetüs doğarsa) ...
Mol gebelik, mol hidatiform: Fertilizasyondan sonra gerçekleşen süreçlerde hüzreler iki gruba ayrılır. Ebriyobalstik hücreler embriyoyu, trofoblastik hücreler amniyotik zar, plasenta vb. oluşturur. Mol gebelik trofoblastik...
Sıklıkla gebeliğin ilk üç ayında bulantı ve kusma şikâyetleri görülebilir. Normalde gebeliğin başlamasıyla birlikte bulantı ve kusma şikâyetleri başlayabilir ve gebelik haftası ilerledikçe azalır.  Gebelik...
Hemşirelik Görev, Yetki ve Sorumlulukları TÜMÜ
Kaynak: Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2011), T.C. Resmi Gazete, 27910, 19 Nisan 2011
Kaynak: Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2011), T.C. Resmi Gazete, 27910, 19 Nisan 2011
Kaynak: Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2011), T.C. Resmi Gazete, 27910, 19 Nisan 2011
Görev, yetki ve sorumluluklar Hemşirenin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra; Diyabetli bireye uygulanan bakım ve tedavi ile ilgili uygulamalar ile eğitim ve gözlemlere...
Hemşirelik Dergileri TÜMÜ
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2008 yılında kurulan Acıbadem Üniversitesinin bilimsel yayın organıdır. Derginin amacı ülkemizde ve dünyada sağlık bilimleri ve özellikle de tıp alanında...
Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (DUSBED) yayın hayatına Ocak 2011 yılında başlamıştır. Dört ayda bir olmak üzere Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yayınlanmaktadır. Sağlık...
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi; yılda üç sayı olarak yayınlanır. Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Dergisi; orijinal klinik ve...
Clinical and Experimental Health Sciences; Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün uluslararası, bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan açık erişimli, bilimsel yayın organıdır....